فروشگاه

بهشت

۳۳.۰۰۰ تومان

شما از شکافی کوچک به دنیای رازآلود قدرت و پول نظر می کنید. شما یا هر آمریکایی سفید پوست دیگر‌‌، چیزی بیشتر از این می خواهید؟

دسته ها:,

زمان فایل

۲۰:۰۷

نویسنده

جان گریشام

مترجم

فریده مهدوی دامغانی

گوينده

هوتن شاطری پور- فریبا فصیحی

ناشر چاپی

انتشارات کتاب سرای نیک

سال چاپ

۱۳۸۹