فروشگاه

خشم ( رعایت حقوق دیگران )

۱۰.۰۰۰ تومان

اگر در صفی ایستاده باشید و ناگهان فردی از راه برسد و بی آنکه نوبت را رعایت کند خودش را در صف بگنجاند، چه واکنشی نشان می‌دهید؟ اگر مامور باجه‌ای هنگام صحبت با شما ادب را رعایت نکند، یا راننده متخلفی با کمال خونسردی، رو به روی شما، که حق تقدم دارید، سبز شود و حاضر نباشد دنده عقب بگیرد و راه را باز کند چطور؟ اگر در هر یک از این‌گونه رویدادها از کوره درمی‌روید، دندان‌هایتان را به هم می فشارید، پرخاش می‌کنید، یا به هر نحوی اعتراض می‌کنید، آمادگی خشمگین شدن را دارید و خواندن این کتاب می‌تواند شما را با جنبه های مختلف این پدیده و راهکارهای مهار کردن آن آشنا کند.

دسته ها:

زمان فایل

۲:۲۹

نویسنده

سارا افراز

گوينده

شهره روحی

ناشر چاپی

پندار تابان

سال چاپ

۱۳۹۳