فرشته رضایی

جوان‌ترین عضو تیم صوتی جیحون و دانشجوی مهندسی برق هستم. بسیار برونگرا و شادم و همکاری با نشر سبز جیحون برایم افتخار بزرگی ست. با عنوان تدوینگر کتاب صوتی در خدمت شما هستم.
با گوش دادن به کتاب‌های صوتی به دنیای متفاوت کتاب‌ها سفر کنید و تجربه‌ای شیرین داشته باشید.