بهاره رسولی

بهاره رسولی هستم. از سال 96 با مدرک کارشناسی گرافیک اومدم جیحون و با تیم دوست داشتنی صوتی آشنا شدم. خوشحالم از این همکاری و روز به روز بیشتر یاد گرفتن. در حوزه امور مالی و بازشنوی در خدمتتون هستم.