فروشگاه

۸ گفتار درباره فلسفه موسیقی ۱

۱۵.۰۰۰ تومان

درباره فلسفه موسیقی تا كنون در زبان فارسی كتاب مستقلی تصنیف نشده است، و در واقع مجالی هم برای پرداختن به این مقوله پر رمز و راز وجود نداشته. كتاب حاضر گام نخستین در راه پر كردن این خلاء فرهنگی است، و به طوری كه از اسم آن پیداست، مجموعه گفتارهایی است كه دكتر صفوت با استفاده’ آگاهانه از فرصت‌های مغتنم، به توجیه پاره‌ای از وجوه بنیادین فلسفه موسیقی پرداخته است.

دسته ها:

زمان فایل

۶:۴۵

نویسنده

داریوش صفوت

گوينده

افشین اعتماد

ناشر چاپی

نشر ارس

سال چاپ

۱۳۹۵