فروشگاه

نوع دوستی

۶.۰۰۰ تومان

عمل نوع‌دوستانه چه ویژگی‌هایی دارد: آیا نوع‌دوستی عمل فداکارانه و قهرمانانه‌ایست که هیچ‌گونه منفعت شخصی در آن نیست؟ آیا در دنیای امروز این تعریف از نوع‌دوستی شکل آرمانی و دور از باور به خود نگرفته است؟ آیا نوع‌دوستی رفتار پسندیده‌ی اجتماعی و عاری از هرگونه خودخواهی است؟ انسان‌ها فقط به صرف نوع‌دوستی به یکدیگر کمک می‌کنند یا در رفتارهای نوع‌دوستانه هم نوعی خودخواهی وجود دارد؟ چه دلیلی وجود دارد که انسان سلامت و رفاه خویش را برای کمک به دیگران به خطر اندازد و از وقت و انرژی و مادیاتش برای کمک به بهبود حال دیگران استفاده کند، آن هم زمانی که قرار نیست چیزی ملموس در ازای آن دریافت کند…

دسته ها:

زمان فایل

۲:۰۵

نویسنده

شباهنگ دلشاد

گوينده

هوتن شاطری پور

ناشر چاپی

پندار تابان

سال چاپ

۱۳۹۵