فروشگاه

اخلاق در محیط کار

۱۴.۰۰۰ تومان

رعایت اخلاقیات در محیط كار، موضوع جدیدی نیست. دستورالعمل‌های مربوط به وظیفه‌شناسی اخلاقی، برنامه‌ریزی برای برخورداری از توسعه‌ی پایدار در یك شركت، برچسب‌گذاری های اخلاقی و … از جمله مواردی هستند كه بسیار رواج یافته‌اند. همه این سازوكارهای شركتی، به واقع به فرهنگ كاری تبدیل شده‌اند و از كاركنان هر شركت انتظار می رود آنها را كاملا رعایت كنند. شاید با افزایش شمار نمودارهای به ظاهر نخبه‌گرا، نتوان عواملی را بهبود بخشید كه از طول عمر یك شركت می كاهند، اما بازبینی تاثیرات این دسته از نمودارها و اصول پر از تشریفات وضع شده در محیط كار با رویكردی كه به دور از عیب‌جویی است، كاری سودمند خواهد بود. درست در همین‌جاست كه معضل سازگار كردن فرد با جمع پیش می آید. آیا رعایت اخلاقیات در محیط كار، متضمن به كارگیری عامل اخلاقیات فردی و مدیریت خویشتن است؟ اگر چنین است، چه چیزی عایدمان می شود؟ این پرسشی است كه مولفان كتاب حاظر می كوشند برایش پاسخی بیابند. بر پایه موقعیت‌های واقعی پیش آمده در محیط كار و ضمن در نظر گرفتن عوامل دخیل در آنها، شماری از كارشناسان اخلاقیات در محیط كار، فیلسوفان، كاركنان شركت‌ها و مشاوران، به بحث و تبادل نظر در این زمینه می نشینند و تعریفی تازه از اخلاقیات فردی در محیط كار به دست می دهند.

دسته ها:

زمان فایل

۵:۰۳

نویسنده

آلن بالوت- لوران بیبار- ژنویو اوان گرانبولان- کریستین غانم- مارک گراسن

مترجم

سوسن سلیم زاده

گوينده

فریبا فصیحی

ناشر چاپی

اژده های طلایی

سال چاپ

۱۳۹۳