فروشگاه

پینوکیو

۱۴.۰۰۰ تومان

داستان در مورد پیرمرد نجاری است که بچه‌ای ندارد و تنهاست. پدر ژپتو به‌همراه یک گربه و دارکوب که با درست کردن اشیاء چوبی امرار معاش می کند. او با درست کردن عروسکی چوبی به اسم پینوکیو باور می کند که کودکی دارد. فرشته‌ای مهربان وقتی متوجه آرزوی قلبی پیرمرد می شود، با زنده کردن عروسک آرزوی پیرمرد را برآورده می کند. مدتی می گذرد، پدر ژپتو پینوکیو را مثل تمام کودکان به مدرسه می فرستد. پینوکیو در راه مدرسه از روی سادگی و خوش‌قلبی گول روباه مکار و گربه نره را می خورد و به تماشای نمایش خیمه‌شب‌بازی می رود. در آنجا روباه مکار او را به صاحب خیمه‌شب‌بازی می فروشد. پینوکیو با جوجه اردک همراهش جینا به ناچار در آنجا می ماند و به‌همراه آن‌ها از شهری به شهر دیگر می رود و ستاره؟ نمایش خیمه‌شب‌بازی می شود؛ تا این‌ که تصمیم به بازگشت به خانه را می گیرد و در راه باز فریب روباه مکار را می خورد و سکه‌هایی را که از صاحب خیمه‌شب‌بازی گرفته بود از دست می دهد…. و در جنگل با پری مهربان آشنا می شود. پری که از پدر ژپتو اجازه گرفته بود مدتی ازپینوکیو مراقبت می کند و به او درس حساب می دهد. یک بار به‌دلیل بازی گوشی به شهر احمق‌ها رفته و پشیمان برمی گردد؛ هنگام برگشت به خانه باز به دام روباه مکار و گربه نره می افتد، و ماجراهای بسیاری رخ می دهد و با این‌که بارها گول آن‌ها را می خورد ولی باز هر بار با سادگی و خوش‌قلبی با آن‌ها دوست می شود؛ تا این‌که سرانجام برای یافتن پدر ژپتو به دریا می رود و او را در شکم نهنگ پیدا می کند؛ و پس از نجات‌یافتن و پایان‌یافتن سفرها در آخر توسط پری مهربان به انسان تبدیل می شود.

دسته ها:

زمان فایل

۵:۴۴

نویسنده

کارلو کولودی

مترجم

فرخ بافنده

گوينده

شهره روحی

ناشر چاپی

سپاس

سال چاپ

۱۳۹۵