فروشگاه

بعد از ظهری در پارک (An afternoon in the par)

۶.۰۰۰ تومان

در زندگی لحظات ظریف و پرمعنایی وجود دارند كه در آن‌ها داستان‌هایی گاه مهم و تعیین كننده شكل می گیرند. بعضی از ما كه مشاهده‌گر و دقیق‌تریم آن لحظات و داستان‌ها را می بینیم؛ الهام می گیریم و تحت تاثیرشان قرار می گیریم و گاه مسیر زندگی مان تغییر می كند. بعضی دیگر از ما؛ بی تفاوت از كنارشان مانند سایر روز‌مرگی زندگی می گذریم و فرصتی را كه برای دیدن و گرفتن پیام‌های خداوند در اختیارمان قرار داشت از دست می دهیم. داستان‌های كتاب حاضر نه خارق‌العاده هستند و نه باورنكردنی. برعكس شرح حوادثی هستند كه ممكن است روزانه برای همه ما اتفاق بیفتند؛ اما شاید كم‌تر كسی از ما مانند نویسندگان این داستان به قدر كافی به آن‌ها توجه كنند و بفهمند آنچه را باید بفهمند.

دسته ها:,

زمان فایل

۱:۲۵

نویسنده

زهره زاهدی

گوينده

فرهاد اتقیایی

ناشر چاپی

آسمان نیلگون

سال چاپ

۱۳۹۵