معرفی کتاب

کتاب حاضر که دومین قسمت از این مجموعه است، شامل پنج نمایشنامه کوتاه برای دو بازیگر مرد است. نمایشنامه‌های انتخاب شده اغلب از نویسندگان مشهور و تأثیرگذار ادبیات نمایشی جهان یا نویسندگان گمنام اما خوش‌قریحه‌ای است که تاکنون اثری از آن‌ها ترجمه نشده است و یا به هر دلیلی باز ترجمه آن‌ها ضروری می‌نماید.

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن
مشخصات
فیلترها