نمایش نسخه صوتی یا ویدئویی

Alternate Text

کتاب صوتی در دسترس نیست Alternate Text :این کتاب به صورت

۵ × ۲


                    

معرفی کتاب

کتاب حاضر که دومین قسمت از این مجموعه است، شامل پنج نمایشنامه کوتاه برای دو بازیگر مرد است. نمایشنامه‌های انتخاب شده اغلب از نویسندگان مشهور و تأثیرگذار ادبیات نمایشی جهان یا نویسندگان گمنام اما خوش‌قریحه‌ای است که تاکنون اثری از آن‌ها ترجمه نشده است و یا به هر دلیلی باز ترجمه آن‌ها ضروری می‌نماید.

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن

              

معرفی کتاب

کتاب حاضر که دومین قسمت از این مجموعه است، شامل پنج نمایشنامه کوتاه برای دو بازیگر مرد است. نمایشنامه‌های انتخاب شده اغلب از نویسندگان مشهور و تأثیرگذار ادبیات نمایشی جهان یا نویسندگان گمنام اما خوش‌قریحه‌ای است که تاکنون اثری از آن‌ها ترجمه نشده است و یا به هر دلیلی باز ترجمه آن‌ها ضروری می‌نماید.

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن
مشخصات
فیلترها