۲×۵ (۵ نمایشنامه‌ی دو شخصیتی برای یک زن و یک مرد)


            

معرفی کتاب

کتاب حاضر، مجموعه‌ای از نمایشنامه‌های کوتاه است که با زبانی ساده و روان نگاشته شده‌اند. «البته»، «پیشنهاد»، «دلباخته»، «سیکروگار ممنوع»، «فرلی و بتسی» عنوان‌های نمایشنامه‌های این کتاب هستند. این کتاب شامل پنج نمایشنامه کوتاه دوشخصیتی، برای یک بازیگر زن و یک بازیگر مرد است. نمایشنامه‌های انتخاب شده اغلب از نویسندگان مشهور و تأثیرگذار ادبیات نمایشی جهان و یا نویسندگان گمنام اما خوش‌قریحه‌ای است که تاکنون اثری از آن‌ها ترجمه نشده و یا به هر دلیلی باز ترجمه‌ آن‌ها ضروری می‌نماید.

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن
مشخصات
فیلترها