نویسنده:

۲۵ راه غلبه بر دل‌های مردم


NotesPages 214 صفحه
              

معرفی کتاب

راه‌کارهای «جذب قلوب» دیگران و ایجاد رابطه با آنان است. در این کتاب مهارت‌های مختلف ارتباط با دیگران و روش‌های مناسب جذب آنان بیان گردیده است. نویسنده مدعی است با به‌کارگیری روش‌های معرفی شده در این کتاب می‌توان نیات خوب دیگران را کشف کرد، به آنان وجه‌ای دارد تا مطابق آن رفتار کنند، خاطره‌ای خلق کرد و اغلب از آن یاد نمود، داستان زندگی مردم را به خاطر سپرد، بدون قید و شرط به دیگران عشق ورزید و آن‌ها را جذب محبت خویش کرد و نقاط ضعف و قوت آنان را به آن‌ها گوشزد نمود.

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن
مشخصات
فیلترها