نمایش نسخه صوتی یا ویدئویی

Alternate Text

کتاب صوتی در دسترس نیست Alternate Text :این کتاب به صورت

نویسنده:

یالوم‌خوانان


                    

معرفی کتاب

نویسنده در این کتاب از پشت عینک روان‌درمانی به بررسی ماهیت انسان می‌پردازد و نشان می‌دهد که خط میان حقیقت و تخیل همیشه به‌راحتی قابل‌تشخیص نیست. او در این سیر دو رویکرد روان‌درمانی گروهی و روان‌درمانی وجودی یا اگزیستانسیالیست را موردتوجه قرار می‌دهد و بزرگ‌ترین دغدغه‌های انسان را در زندگی، عشق، مرگ، اضطراب و... کاوش می‌کند و عوامل درمانی آن را شرح می‌دهد. او در پایان سفری از روان‌درمانی به عالم داستان دارد و اطلاعاتی را درباره نوشتن رمان روان‌شناختی به مخاطب ارائه می‌دهد.

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن

              

معرفی کتاب

نویسنده در این کتاب از پشت عینک روان‌درمانی به بررسی ماهیت انسان می‌پردازد و نشان می‌دهد که خط میان حقیقت و تخیل همیشه به‌راحتی قابل‌تشخیص نیست. او در این سیر دو رویکرد روان‌درمانی گروهی و روان‌درمانی وجودی یا اگزیستانسیالیست را موردتوجه قرار می‌دهد و بزرگ‌ترین دغدغه‌های انسان را در زندگی، عشق، مرگ، اضطراب و... کاوش می‌کند و عوامل درمانی آن را شرح می‌دهد. او در پایان سفری از روان‌درمانی به عالم داستان دارد و اطلاعاتی را درباره نوشتن رمان روان‌شناختی به مخاطب ارائه می‌دهد.

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن
فیلترها