نمایش نسخه صوتی یا ویدئویی

Alternate Text

کتاب صوتی در دسترس نیست Alternate Text :این کتاب به صورت

نویسنده:

گام‌های بلند ۳


                    

معرفی کتاب

این کتابچه که متضمن راه‌کارها و روش‌هایی برای به دست گرفتن کنترل زندگی و موفقیت است، با این مباحث فراهم آمده است: چگونگی تغییر احساس درهم شکستگی، وجود نداشتن شکست، انرژی بی‌انتها گیرنده‌ی تصمیم‌هاست، محکم نمودن اعتقادات، به دست آوردن چیزی که در انتظارش هستید، سوال‌ها خود جواب هستند، وارد شدن به درون خود، رمز موفقیت، برداشتن بن‌بست‌ها، داشتن هدف، و داشتن ده روز تمرین فکری.

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن

              

معرفی کتاب

این کتابچه که متضمن راه‌کارها و روش‌هایی برای به دست گرفتن کنترل زندگی و موفقیت است، با این مباحث فراهم آمده است: چگونگی تغییر احساس درهم شکستگی، وجود نداشتن شکست، انرژی بی‌انتها گیرنده‌ی تصمیم‌هاست، محکم نمودن اعتقادات، به دست آوردن چیزی که در انتظارش هستید، سوال‌ها خود جواب هستند، وارد شدن به درون خود، رمز موفقیت، برداشتن بن‌بست‌ها، داشتن هدف، و داشتن ده روز تمرین فکری.

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن
مشخصات
فیلترها