نمایش نسخه صوتی یا ویدئویی

Alternate Text

کتاب صوتی در دسترس نیست Alternate Text :این کتاب به صورت

نویسنده:

کتاب خردمندی


                    

معرفی کتاب

شاید این اولین تجربه‌ی شما باشد برای خواندن کتابی به این صورت! صورت‌بندی کتاب خردمندی به گونه‌ایست که یک صفحه به سادگی و در کسری از زمان خوانده می‌شود، اما به سختی می‌توان آن را ورق زد و چشم و ذهن را به واژه‌ی دیگری معطوف ساخت. چرا که هر صفحه شامل نهایتا دو تا سه بند است، روان اما تأمل‌برانگیز. شاید مَثَل «دریاچه‌ای به عمق یک وجب» به گوشتان آشنا باشد، اما حال این کتاب دقیقا مخالف آن است: حوضی به عمق اقیانوس‌، یا فنجانی که تمامی دریاها در او باشند و هرچه از آن بنوشید تمام نشود. هر جرئه‌، یک جمله از خردمندی. این همان کتابیست که به خاطرش حاضرید کمی بیشتر تنها باشید و عمیق‌تر فکر کنید، در زیر پوسته‌های فکرتان لبخند بزنید و کمی بیش از پیش لذت ببرید، از هر آن چه که هست، هستید و خواهد شد.

در کتاب خردمندی چه خبر است؟

همان طور که از نام کتاب پیداست این کتاب به ظاهر بلند درمورد خرد و خردمندیست؛ چیزی که در طی عمر، به مرور و در خلال تجربیات کسب می‌شود، یا بهتر است بگوییم می‌تواند کسب شود. بسیارند کهن‌سالانی که کودکانه می‌بینند و می‌اندیشند و برعکس، جوانانی که از هزار دانشمند، ژرف‌اندیش‌ترند. راستی دانشمندان لزوما خردمند نیستند. اصلا خاستگاه دانش و خرد یکسان نیست. این را در همین کتاب می‌خوانیم. قدم به قدم می‌خوانیم و می‌فهمیم که خردمندی چیست و چگونه به خرد برسیم و خردمند باشیم. این قدم‌ها به شکل جملاتی کوتاه و بلند درآمده‌اند که با فروکشیدن ما در خود، به عمل می‌نشینند. با هرچه پیشتر رفتن در جاده‌ی خرد و خردمندی (که از قضا یکی از بخش‌های کتاب هم به همین عنوان نامگذاری شده ‌است)، بیشتر درمی‌یابیم که خرد در دشت پهناور زندگی چگونه جمع‌آوری می‌شود، بذر آن چیست و آفتش کدام است؛ با این که محصول گوش دادن و شکست‌خوردن است، اما چهارفصل‌ترین ثمره‌ی هرچه بروید است.

جملاتی از خردمندی

«بگذارید تخیلتان آزادانه به پرواز درآید، اما آنقدر خردمند باشید که چیزهایی که در عالم واقعیت امکان‌پذیرند را از آسمان تخیل انتخاب کنید.» «بسیاری از انسان‌ها می‌گویند که خردمندند اما نکته‌ی طعنه‌آمیز اینجاست که خردمند‌ترین انسان‌ها هرگز چنین کاری نمی‌کنند. آن‌ها در عوض راه فروتنی و شفقت را در پیش می‌گیرند. راهی که در آن مرزهای دانش و تجربه‌ی انسانی عمیقاً احساس می‌شود.» «وقتی حوصله‌ی مردمان سر می‌رود، در اصل از خودشان ملولند. زندگی عادی عمدتا از روزمرگی و کارهای عادی تشکیل شده‌است. اما اگر سعی کنیم این کارها را با عشق، دقت و تمرکز انجام دهیم، کمتر ملالت‌بار می‌شوند.»

اصلا چرا خردمندی؟

از تفاوت‌های انسان و موجودات دیگر، همین خردیست که کسب می‌کنیم. می‌آموزیم تا بهتر ببینیم، بشنویم، لمس کنیم، فکر کنیم و تغییر دهیم. این کتاب، می‌تواند نوع نگاه ما به هستی را اندکی تغییر دهد. تک تک جملات حاضر در صفحات و فصل‌ها در حکم درسنامه و تمرین هستند؛ همزمان! هنگام خواندن هم در حال دریافت هستیم و هم درحال تمرین تأمل، تمرکز و تکرار. به قولی هم فال است و هم تماشا. از این جهت، می‌تواند همیاری تکرار نشدنی باشد.

مشخصات کتاب خردمندی

نویسنده: گروه نویسندگان آکتورس مترجم: امیرحسین میرزائیان زبان اصلی: انگلیسی ژانر: روانشناسی تعداد صفحات: 384

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن

              

معرفی کتاب

شاید این اولین تجربه‌ی شما باشد برای خواندن کتابی به این صورت! صورت‌بندی کتاب خردمندی به گونه‌ایست که یک صفحه به سادگی و در کسری از زمان خوانده می‌شود، اما به سختی می‌توان آن را ورق زد و چشم و ذهن را به واژه‌ی دیگری معطوف ساخت. چرا که هر صفحه شامل نهایتا دو تا سه بند است، روان اما تأمل‌برانگیز. شاید مَثَل «دریاچه‌ای به عمق یک وجب» به گوشتان آشنا باشد، اما حال این کتاب دقیقا مخالف آن است: حوضی به عمق اقیانوس‌، یا فنجانی که تمامی دریاها در او باشند و هرچه از آن بنوشید تمام نشود. هر جرئه‌، یک جمله از خردمندی. این همان کتابیست که به خاطرش حاضرید کمی بیشتر تنها باشید و عمیق‌تر فکر کنید، در زیر پوسته‌های فکرتان لبخند بزنید و کمی بیش از پیش لذت ببرید، از هر آن چه که هست، هستید و خواهد شد.

در کتاب خردمندی چه خبر است؟

همان طور که از نام کتاب پیداست این کتاب به ظاهر بلند درمورد خرد و خردمندیست؛ چیزی که در طی عمر، به مرور و در خلال تجربیات کسب می‌شود، یا بهتر است بگوییم می‌تواند کسب شود. بسیارند کهن‌سالانی که کودکانه می‌بینند و می‌اندیشند و برعکس، جوانانی که از هزار دانشمند، ژرف‌اندیش‌ترند. راستی دانشمندان لزوما خردمند نیستند. اصلا خاستگاه دانش و خرد یکسان نیست. این را در همین کتاب می‌خوانیم. قدم به قدم می‌خوانیم و می‌فهمیم که خردمندی چیست و چگونه به خرد برسیم و خردمند باشیم. این قدم‌ها به شکل جملاتی کوتاه و بلند درآمده‌اند که با فروکشیدن ما در خود، به عمل می‌نشینند. با هرچه پیشتر رفتن در جاده‌ی خرد و خردمندی (که از قضا یکی از بخش‌های کتاب هم به همین عنوان نامگذاری شده ‌است)، بیشتر درمی‌یابیم که خرد در دشت پهناور زندگی چگونه جمع‌آوری می‌شود، بذر آن چیست و آفتش کدام است؛ با این که محصول گوش دادن و شکست‌خوردن است، اما چهارفصل‌ترین ثمره‌ی هرچه بروید است.

جملاتی از خردمندی

«بگذارید تخیلتان آزادانه به پرواز درآید، اما آنقدر خردمند باشید که چیزهایی که در عالم واقعیت امکان‌پذیرند را از آسمان تخیل انتخاب کنید.» «بسیاری از انسان‌ها می‌گویند که خردمندند اما نکته‌ی طعنه‌آمیز اینجاست که خردمند‌ترین انسان‌ها هرگز چنین کاری نمی‌کنند. آن‌ها در عوض راه فروتنی و شفقت را در پیش می‌گیرند. راهی که در آن مرزهای دانش و تجربه‌ی انسانی عمیقاً احساس می‌شود.» «وقتی حوصله‌ی مردمان سر می‌رود، در اصل از خودشان ملولند. زندگی عادی عمدتا از روزمرگی و کارهای عادی تشکیل شده‌است. اما اگر سعی کنیم این کارها را با عشق، دقت و تمرکز انجام دهیم، کمتر ملالت‌بار می‌شوند.»

اصلا چرا خردمندی؟

از تفاوت‌های انسان و موجودات دیگر، همین خردیست که کسب می‌کنیم. می‌آموزیم تا بهتر ببینیم، بشنویم، لمس کنیم، فکر کنیم و تغییر دهیم. این کتاب، می‌تواند نوع نگاه ما به هستی را اندکی تغییر دهد. تک تک جملات حاضر در صفحات و فصل‌ها در حکم درسنامه و تمرین هستند؛ همزمان! هنگام خواندن هم در حال دریافت هستیم و هم درحال تمرین تأمل، تمرکز و تکرار. به قولی هم فال است و هم تماشا. از این جهت، می‌تواند همیاری تکرار نشدنی باشد.

مشخصات کتاب خردمندی

نویسنده: گروه نویسندگان آکتورس مترجم: امیرحسین میرزائیان زبان اصلی: انگلیسی ژانر: روانشناسی تعداد صفحات: 384

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن
مشخصات
فیلترها