نمایش نسخه الكترونيك

Alternate Text

کتابخانه عجیب


                    

معرفی کتاب

کتاب حاضر دربردارنده رمانی از «هاروکی موراکامی» است. این رمان داستان پسر نوجوانی است که در پی کنجکاوی و کشف این‌که سیستم جمع‌آوری مالیات در زمان امپراتوری عثمانی چگونه بوده، وارد کتابخانه شهرشان می‌شود و درگیر ماجراها و اتفاق‌های عجیبی می‌شود. شیوه روایت این کتاب، روایت بورخسی است و در عین حال، شباهت زیادی با روایت داستان‌های «هزار و یک شب» و قصه‌های شرقی دارد. عناصر شرقی و غربی آمیخته با هم، ضرباهنگ پرشتاب و شاعرانگی عجیب موراکامی و نوآوری فرمی، از ویژگی‌های برجسته این اثر محسوب می‌شود.

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن

              

معرفی کتاب

کتاب حاضر دربردارنده رمانی از «هاروکی موراکامی» است. این رمان داستان پسر نوجوانی است که در پی کنجکاوی و کشف این‌که سیستم جمع‌آوری مالیات در زمان امپراتوری عثمانی چگونه بوده، وارد کتابخانه شهرشان می‌شود و درگیر ماجراها و اتفاق‌های عجیبی می‌شود. شیوه روایت این کتاب، روایت بورخسی است و در عین حال، شباهت زیادی با روایت داستان‌های «هزار و یک شب» و قصه‌های شرقی دارد. عناصر شرقی و غربی آمیخته با هم، ضرباهنگ پرشتاب و شاعرانگی عجیب موراکامی و نوآوری فرمی، از ویژگی‌های برجسته این اثر محسوب می‌شود.

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن
مشخصات
فیلترها