نمایش نسخه صوتی یا ویدئویی

Alternate Text

کتاب صوتی در دسترس نیست Alternate Text :این کتاب به صورت

نویسنده:

چگونه باید رئیس بود؟


                    

معرفی کتاب

در کتاب حاضر، شیوه ریاست و مدیریت آموزش داده می‌شود. اشترومبرگ نام ی سریال تلویزیونی کمدی در آلمان است که موقعیت‌های طنز مابین رئیس و کارمندان را در یک اداره به نمایش درآورده است. آقای اشترومبرگ در نقش یک مدیر نالایق و پرمدعا ظاهر می‌شود که برخوردهایی که مابین او و زیردستانش براساس طنز شکل می‌گیرد، از طرفی نشان‌دهندۀ عناصر یک مدیریت ناکارآمد و از سوی دیگر به طور غیرمستقیم به آموزش شیوه‌های مناسب‌تر مدیریتی می‌پردازد. این کتاب براساس این مجموعه تلویزیونی نوشته شده و در صدر جدول پر فروش‌ترین کتاب‌های غیرداستانی قرار دارد. نحوۀ رفتار با کارمندان اصلی‌ترین مبحثی است که در این کتاب آموزش داده شده است.

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن

              

معرفی کتاب

در کتاب حاضر، شیوه ریاست و مدیریت آموزش داده می‌شود. اشترومبرگ نام ی سریال تلویزیونی کمدی در آلمان است که موقعیت‌های طنز مابین رئیس و کارمندان را در یک اداره به نمایش درآورده است. آقای اشترومبرگ در نقش یک مدیر نالایق و پرمدعا ظاهر می‌شود که برخوردهایی که مابین او و زیردستانش براساس طنز شکل می‌گیرد، از طرفی نشان‌دهندۀ عناصر یک مدیریت ناکارآمد و از سوی دیگر به طور غیرمستقیم به آموزش شیوه‌های مناسب‌تر مدیریتی می‌پردازد. این کتاب براساس این مجموعه تلویزیونی نوشته شده و در صدر جدول پر فروش‌ترین کتاب‌های غیرداستانی قرار دارد. نحوۀ رفتار با کارمندان اصلی‌ترین مبحثی است که در این کتاب آموزش داده شده است.

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن
فیلترها