نمایش نسخه صوتی یا ویدئویی

Alternate Text

کتاب صوتی در دسترس نیست Alternate Text :این کتاب به صورت

نویسنده:

چگونه ایده‌های خلاق ایجاد کنیم؟


                    

معرفی کتاب

هر پیشرفتی با یک ایده شروع می‌شود. افراد برای خلق ایده‌های خلاقانه، باید هر نوع عامل منفی را که به ذهنشان خطور می‌کند، از بین ببرند و چارچوب ذهنی مثبتی را برای خویش به وجود آورند. افراد برای خلق یک ایدۀ بزرگ، نخست باید ابزار و روش‌هایی را برای به حداکثر رساندن شکوفایی ذهنی کشف و آنها را به کار بگیرند، سپس ایده‌های جالب را جمع‌آوری کنند. اگر آنها بتوانند توانایی خویش را در خلق ایده‌ها گسترش دهند، قادر خواهند بود، هرکاری را انجام دهند. نگارنده در کتاب حاضر، راه‌کارهایی را برای افزایش مهارت افراد در زمینۀ ابداع ایده‌ها عرضه کرده است تا آنها بتوانند با پاکسازی افکار و تاثیرات منفی، ایده‌های خلاقانه را به ذهن بیاورند.

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن

              

معرفی کتاب

هر پیشرفتی با یک ایده شروع می‌شود. افراد برای خلق ایده‌های خلاقانه، باید هر نوع عامل منفی را که به ذهنشان خطور می‌کند، از بین ببرند و چارچوب ذهنی مثبتی را برای خویش به وجود آورند. افراد برای خلق یک ایدۀ بزرگ، نخست باید ابزار و روش‌هایی را برای به حداکثر رساندن شکوفایی ذهنی کشف و آنها را به کار بگیرند، سپس ایده‌های جالب را جمع‌آوری کنند. اگر آنها بتوانند توانایی خویش را در خلق ایده‌ها گسترش دهند، قادر خواهند بود، هرکاری را انجام دهند. نگارنده در کتاب حاضر، راه‌کارهایی را برای افزایش مهارت افراد در زمینۀ ابداع ایده‌ها عرضه کرده است تا آنها بتوانند با پاکسازی افکار و تاثیرات منفی، ایده‌های خلاقانه را به ذهن بیاورند.

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن
مشخصات
فیلترها