نمایش نسخه صوتی یا ویدئویی

Alternate Text

وقتی همه چیز تغییر می‌کند همه چیز را تغییر دهید


                    

معرفی کتاب

در این کتاب، به موضوع تغییرات مهم در زندگی و روش مواجهه با این تغییرات عمده، پرداخته شده است و نگارنده، طی دو فصل «مکانیک ذهن» و «سیستم روح»،راه‌کارهایی برای بهتر زیستن و آمادگی رویارویی با مشکلات و تغییرات در زندگی ارائه می‌‌دهد.

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن

              

معرفی کتاب

در این کتاب، به موضوع تغییرات مهم در زندگی و روش مواجهه با این تغییرات عمده، پرداخته شده است و نگارنده، طی دو فصل «مکانیک ذهن» و «سیستم روح»،راه‌کارهایی برای بهتر زیستن و آمادگی رویارویی با مشکلات و تغییرات در زندگی ارائه می‌‌دهد.

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن
مشخصات
فیلترها