نمایش نسخه صوتی یا ویدئویی

Alternate Text
نویسنده:

هفده‌خان عشق


                    

معرفی کتاب

کتاب حاضر مشتمل بر نامه‌های دلدادگی افراد مشهور است. در این کتاب جنبه‌های مختلف دلدادگی: گفتن راز دل، درخواست مهربانی، تأملی بر مبنای عشق، حسادت، وصال، فراغ و ... در آینه نامه‌های بزرگان متجلی شده‌اند. نامه‌ها به نزدیکان همدل و محرمان اسرار بسان نقب‌هایی هستند به دنیای درون مشاهیر و چه بسیار جنبه‌های نهفته سرشت شخصیتشان را آشکار می‌سازند، علاوه بر شرح این نکات کمتر شناخته شده، مجموعه نامه‌های نامداران اطلاعات فرهنگی، ادبی، هنری و تاریخی جالبی هم به خوانندگان عرضه می‌دارد.

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن

              

معرفی کتاب

کتاب حاضر مشتمل بر نامه‌های دلدادگی افراد مشهور است. در این کتاب جنبه‌های مختلف دلدادگی: گفتن راز دل، درخواست مهربانی، تأملی بر مبنای عشق، حسادت، وصال، فراغ و ... در آینه نامه‌های بزرگان متجلی شده‌اند. نامه‌ها به نزدیکان همدل و محرمان اسرار بسان نقب‌هایی هستند به دنیای درون مشاهیر و چه بسیار جنبه‌های نهفته سرشت شخصیتشان را آشکار می‌سازند، علاوه بر شرح این نکات کمتر شناخته شده، مجموعه نامه‌های نامداران اطلاعات فرهنگی، ادبی، هنری و تاریخی جالبی هم به خوانندگان عرضه می‌دارد.

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن
مشخصات
فیلترها