نمایش نسخه الكترونيك

Alternate Text
نویسنده:

هرگز تسلیم نشو!


                    

معرفی کتاب

کتاب حاضر چکیده‌ سخنرانی‌های مردی است که در زمانی کمتر از یک نسل، انقلابی در بازار چین و به‌صورت بزرگ‌تر در تجارت الکترونیک جهان راه می‌اندازد، بدون این‌که پیش‌تر در کسب‌وکار، فناوری یا صادقانه بگوییم موفقیت، تجربه‌ای داشته باشد. این کتاب برای هرکسی است که آرزویی دارد و بلندپرواز است یا هر شخصی که باید به او یادآوری شود که هرگز تسلیم نشود.

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن

              

معرفی کتاب

کتاب حاضر چکیده‌ سخنرانی‌های مردی است که در زمانی کمتر از یک نسل، انقلابی در بازار چین و به‌صورت بزرگ‌تر در تجارت الکترونیک جهان راه می‌اندازد، بدون این‌که پیش‌تر در کسب‌وکار، فناوری یا صادقانه بگوییم موفقیت، تجربه‌ای داشته باشد. این کتاب برای هرکسی است که آرزویی دارد و بلندپرواز است یا هر شخصی که باید به او یادآوری شود که هرگز تسلیم نشود.

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن
مشخصات
فیلترها