نمایش نسخه صوتی یا ویدئویی

Alternate Text
نویسنده:

نیروی تغییر جهان


                    

معرفی کتاب

کتاب حاضر، درباره تغییر دنیای پیرامون است. این کتاب به این سؤال مهم می‌پردازد که هدف از زندگی چیست و چگونه پاسخ به پرسش‌های مهم زندگی ساده می‌شود. این کتاب مطلب شگفت‌انگیزی را ادعا می‌کند و آن این است که منبع حقیقی قدرت در زندگی‌هایمان زمانی در دسترس ما قرار می‌گیرد که به دیگران خدمت کنیم. همچنین مؤلف با مثال‌های خارق‌العاده ثابت می‌کند که همه ما چیزی برای اشتراک داریم. مخاطب خواهد آموخت که صرف‌نظر از محل زندگی، مهارت یا منابعی که در اختیار دارد، می‌تواند زندگی خود و زندگی مردمی که نیازمند هستند را تغییر دهد. همه آنچه باید انجام دهید این است که هم‌اکنون شروع کنید، از همین‌جایی که هستید، با هر آنچه در حال حاضر در دست دارید.

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن

              

معرفی کتاب

کتاب حاضر، درباره تغییر دنیای پیرامون است. این کتاب به این سؤال مهم می‌پردازد که هدف از زندگی چیست و چگونه پاسخ به پرسش‌های مهم زندگی ساده می‌شود. این کتاب مطلب شگفت‌انگیزی را ادعا می‌کند و آن این است که منبع حقیقی قدرت در زندگی‌هایمان زمانی در دسترس ما قرار می‌گیرد که به دیگران خدمت کنیم. همچنین مؤلف با مثال‌های خارق‌العاده ثابت می‌کند که همه ما چیزی برای اشتراک داریم. مخاطب خواهد آموخت که صرف‌نظر از محل زندگی، مهارت یا منابعی که در اختیار دارد، می‌تواند زندگی خود و زندگی مردمی که نیازمند هستند را تغییر دهد. همه آنچه باید انجام دهید این است که هم‌اکنون شروع کنید، از همین‌جایی که هستید، با هر آنچه در حال حاضر در دست دارید.

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن
فیلترها