نمایش نسخه صوتی یا ویدئویی

Alternate Text

کتاب صوتی در دسترس نیست Alternate Text :این کتاب به صورت

نقطه‌ی کور: جهت‌گیری‌های ناشناخته ذهن ما


                    

معرفی کتاب

این کتاب به جای حس بینایی واقعی، نوع دیگری از نقطه کور را مورد توجه قرار داده است، نوعی نقطه کور که دربرگیرنده مجموعه عظیمی از سوگیری‌هاست و آنها را درون خود پنهان می‌سازد. این نقطه کور پنهان با نقطه کوری که از طریق آن صفحه شطرنجی و نقطه‌هایش تجربه شده از وجه مشترکی برخوردار است. دو شخصیت پیشتاز در زمینه سلامت روان، دکتر دیپاک چوپرا و پروفسور رودلف تانزی برای اولین بار در این کتاب انقلابی در کنار هم قرار گرفته‌اند. آن‌ها بر اساس آخرین یافته‌های علم عصب‌شناسی تصویری جدید و عملی از مغز ارائه کرده و نشان داده‌اند چطور می‌توان برای دسترسی به وضعیت مطلوب جسمانی، ذهنی و معنوی، با مغز ارتباط برقرار کرد و آن را به کار گرفت.

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن

              

معرفی کتاب

این کتاب به جای حس بینایی واقعی، نوع دیگری از نقطه کور را مورد توجه قرار داده است، نوعی نقطه کور که دربرگیرنده مجموعه عظیمی از سوگیری‌هاست و آنها را درون خود پنهان می‌سازد. این نقطه کور پنهان با نقطه کوری که از طریق آن صفحه شطرنجی و نقطه‌هایش تجربه شده از وجه مشترکی برخوردار است. دو شخصیت پیشتاز در زمینه سلامت روان، دکتر دیپاک چوپرا و پروفسور رودلف تانزی برای اولین بار در این کتاب انقلابی در کنار هم قرار گرفته‌اند. آن‌ها بر اساس آخرین یافته‌های علم عصب‌شناسی تصویری جدید و عملی از مغز ارائه کرده و نشان داده‌اند چطور می‌توان برای دسترسی به وضعیت مطلوب جسمانی، ذهنی و معنوی، با مغز ارتباط برقرار کرد و آن را به کار گرفت.

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن
فیلترها