نمایش نسخه صوتی یا ویدئویی

Alternate Text

کتاب صوتی در دسترس نیست Alternate Text :این کتاب به صورت

نویسنده:

نامه‌های جویس به نورا


                    

معرفی کتاب

ظاهرا همه نویسندگان بزرگ نامه‌هایی درخور توجه از خود باقی گذاشته‌اند؛ نامه‌هایی که جنبه‌های بدیعی از زندگی و روابط آن‌ها را آشکار می‌کند. مجموعه کتاب‌های «نامه‌های نامداران» اطلاعات فرهنگی، ادبی، هنری و تاریخی جالبی را به خواننده عرضه می‌کند. در نامه‌های جویس به نورا، دوبلین به عنوان شهر «شکست، کینه و شوربختی» ظاهر می‌شود. ایرلندی به مترادفی برای خیانت بدل می‌شود.

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن

              

معرفی کتاب

ظاهرا همه نویسندگان بزرگ نامه‌هایی درخور توجه از خود باقی گذاشته‌اند؛ نامه‌هایی که جنبه‌های بدیعی از زندگی و روابط آن‌ها را آشکار می‌کند. مجموعه کتاب‌های «نامه‌های نامداران» اطلاعات فرهنگی، ادبی، هنری و تاریخی جالبی را به خواننده عرضه می‌کند. در نامه‌های جویس به نورا، دوبلین به عنوان شهر «شکست، کینه و شوربختی» ظاهر می‌شود. ایرلندی به مترادفی برای خیانت بدل می‌شود.

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن
مشخصات
فیلترها