نمایش نسخه الكترونيك

Alternate Text
نویسنده:

ناعدالتی


                    

معرفی کتاب

کتاب صوتی ناعدالتی اثر ریچارد رایت، یکی از داستان‌های مشهور آمریکایی‌ است. ریچارد رایت در کتاب ناعدالتی ماجرای پسری سیاه‌پوست را روایت می‌کند. این پسر به خاطر پوست رنگینش ظلم‌ها و ناعدالتی‌های زیادی را تحمل می‌کند که در این کتاب به تفصیل داستان آنها شرح داده شده است.

داستان کتاب ناعدالتی در چه مورد است؟

کتاب صوتی ناعدالتی، داستان پسری سیاه‌پوست و فقیر به اسم «بیگر» را مطرح می‌کند. این پسر در طول زندگی به خاطر پوست سیاه و رنگینش مورد ظلم و تبعیض‌هایی قرار می‌گیرد. او مدام در زندگی از خودش می‌پرسد: «چه تفاوتی بین سیاه و سفید است؟ و چرا انسان‌های سفید در زندگی موفق‌اند و همه به آن‌ها توجه می‌کنند؟» بیگر همیشه به این موضوع که اگر سفید پوست بود می‌توانست زندگی راحتی داشته باشد، فکر می‌کند. این کتاب به خوبی از ناعدالتی‌ای که در آن زمان بین سفیدها و سیاه‌ها حاکم بوده‌ سخن گفته‌است. و بیانگر رنج‌هایی است که رنگین‌پوست‌ها در طول زندگی خود کشیده‌اند.

بخش‌هایی از کتاب

«وقتی داشتم به بیگر و منظور او فکر می‌کردم به خودم گفتم: «من باید این رمان را بنویسم، نه تنها به این خاطر که دیگران آن را بخوانند، بلکه برای رها ساختن خودم از این حس شرم و ترس.» در واقع، با گذر زمان، این رمان به اندازه‌ای در درون من رشد کرد که نوشتنش ضروری شد؛ نوشتن آن برای من به نحوه‌ی زیستن تبدیل شد. اما فکر دیگری هم بود که مرا از نوشتن باز می‌داشت. رفقای سفید و سیاه خودم در حزب کمونیسم چه می‌گفتند؟ این فکر از همه‌ی افکار دیگر سردرگم‌کننده‌تر بود. سیاست بازی سخت و ظریفی است. خط‌مشی‌های سیاست نماینده‌ی امیال و الهامات متراکم میلیون‌ها نفر هستند. اهداف سیاست سخت هستند و خیلی ساده ترسیم شده‌اند؛ و ذهن اکثریت سیاستمدارن بر حسب مانورهای تاکتیکی هرروزه شکل گرفته است. چطور می‌توانستم چنین مسئله‌ی پیچیده و برنامه‌ی گسترده‌ای از افکار و احساسات اشتراکی ایجاد کنم، یعنی چنین بافت‌های تزئین‌شده‌ای از رؤیاها و سیاست، بی‌آن‌که با «قاچاقچی واکنش»، «پریشان‌فکر ایدئولوژیست» یا «فردگرا و عامل خطرناک» اشتباه گرفته نشوم؟ هرچند دلم با آرمان‌های زندگی اشتراکی و پرولتاریایی بود، این مسئله را با این فرض برای خودم حل کردم که سیاست صادقانه و احساسات صادقانه در بازنمودی تخیلی باید بتوانند بر زمینی سالم و بدون ترس و بدبینی و نزاع همدیگر را ملاقات کنند. علاوه بر این، و این نکته مهم‌تر بود، به این نتیجه رسیدم که اهمیتی ندارد که سیاستمداران بیگر را رد می‌کنند یا می‌پذیرند؛ وظیفه‌ی من، آن گونه که احساس می‌کرد م، این بود که خودم را از این بارِ احساس‌ها و گمان‌ها برهانم، آن‌ها را در تصویر بیگر از نو قالب‌بندی کنم و او را محقق کنم.»

چرا کتاب ناعدالتی جذاب و خواندنی است؟

ریچارد رایت در کتاب صوتی ناعدالتی، ظلم‌ها و رنج‌هایی را که در زندگی به او شده است، فریاد می‌زند. تصور کنید همه‌ی دنیا مخالف و علیه شما هستند و مردم با نگاه‌های حقیرانه‌‌شان، با شما مانند افراد بی‌ارزش رفتار می‌کنند؛ آن‌وقت چه می‌کنید؟ کتاب ناعدالتی به‌خوبی ظلمی را که به طیفی از انسان‌های رنگین‌پوست دنیا شده، نمایش داده است. و اینکه ناعدالتی و تبعیض عده‌ای از انسان‌ها، چه عواقبی را می‌تواند داشته باشد، بیان می‌کند.

مشخصات کتاب

نام لاتین کتاب: Injustice نویسنده: ریچارد رایت مترجم: حسین کاظمی یزدی ژانر: داستان آمریکایی

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن

              

معرفی کتاب

کتاب صوتی ناعدالتی اثر ریچارد رایت، یکی از داستان‌های مشهور آمریکایی‌ است. ریچارد رایت در کتاب ناعدالتی ماجرای پسری سیاه‌پوست را روایت می‌کند. این پسر به خاطر پوست رنگینش ظلم‌ها و ناعدالتی‌های زیادی را تحمل می‌کند که در این کتاب به تفصیل داستان آنها شرح داده شده است.

داستان کتاب ناعدالتی در چه مورد است؟

کتاب صوتی ناعدالتی، داستان پسری سیاه‌پوست و فقیر به اسم «بیگر» را مطرح می‌کند. این پسر در طول زندگی به خاطر پوست سیاه و رنگینش مورد ظلم و تبعیض‌هایی قرار می‌گیرد. او مدام در زندگی از خودش می‌پرسد: «چه تفاوتی بین سیاه و سفید است؟ و چرا انسان‌های سفید در زندگی موفق‌اند و همه به آن‌ها توجه می‌کنند؟» بیگر همیشه به این موضوع که اگر سفید پوست بود می‌توانست زندگی راحتی داشته باشد، فکر می‌کند. این کتاب به خوبی از ناعدالتی‌ای که در آن زمان بین سفیدها و سیاه‌ها حاکم بوده‌ سخن گفته‌است. و بیانگر رنج‌هایی است که رنگین‌پوست‌ها در طول زندگی خود کشیده‌اند.

بخش‌هایی از کتاب

«وقتی داشتم به بیگر و منظور او فکر می‌کردم به خودم گفتم: «من باید این رمان را بنویسم، نه تنها به این خاطر که دیگران آن را بخوانند، بلکه برای رها ساختن خودم از این حس شرم و ترس.» در واقع، با گذر زمان، این رمان به اندازه‌ای در درون من رشد کرد که نوشتنش ضروری شد؛ نوشتن آن برای من به نحوه‌ی زیستن تبدیل شد. اما فکر دیگری هم بود که مرا از نوشتن باز می‌داشت. رفقای سفید و سیاه خودم در حزب کمونیسم چه می‌گفتند؟ این فکر از همه‌ی افکار دیگر سردرگم‌کننده‌تر بود. سیاست بازی سخت و ظریفی است. خط‌مشی‌های سیاست نماینده‌ی امیال و الهامات متراکم میلیون‌ها نفر هستند. اهداف سیاست سخت هستند و خیلی ساده ترسیم شده‌اند؛ و ذهن اکثریت سیاستمدارن بر حسب مانورهای تاکتیکی هرروزه شکل گرفته است. چطور می‌توانستم چنین مسئله‌ی پیچیده و برنامه‌ی گسترده‌ای از افکار و احساسات اشتراکی ایجاد کنم، یعنی چنین بافت‌های تزئین‌شده‌ای از رؤیاها و سیاست، بی‌آن‌که با «قاچاقچی واکنش»، «پریشان‌فکر ایدئولوژیست» یا «فردگرا و عامل خطرناک» اشتباه گرفته نشوم؟ هرچند دلم با آرمان‌های زندگی اشتراکی و پرولتاریایی بود، این مسئله را با این فرض برای خودم حل کردم که سیاست صادقانه و احساسات صادقانه در بازنمودی تخیلی باید بتوانند بر زمینی سالم و بدون ترس و بدبینی و نزاع همدیگر را ملاقات کنند. علاوه بر این، و این نکته مهم‌تر بود، به این نتیجه رسیدم که اهمیتی ندارد که سیاستمداران بیگر را رد می‌کنند یا می‌پذیرند؛ وظیفه‌ی من، آن گونه که احساس می‌کرد م، این بود که خودم را از این بارِ احساس‌ها و گمان‌ها برهانم، آن‌ها را در تصویر بیگر از نو قالب‌بندی کنم و او را محقق کنم.»

چرا کتاب ناعدالتی جذاب و خواندنی است؟

ریچارد رایت در کتاب صوتی ناعدالتی، ظلم‌ها و رنج‌هایی را که در زندگی به او شده است، فریاد می‌زند. تصور کنید همه‌ی دنیا مخالف و علیه شما هستند و مردم با نگاه‌های حقیرانه‌‌شان، با شما مانند افراد بی‌ارزش رفتار می‌کنند؛ آن‌وقت چه می‌کنید؟ کتاب ناعدالتی به‌خوبی ظلمی را که به طیفی از انسان‌های رنگین‌پوست دنیا شده، نمایش داده است. و اینکه ناعدالتی و تبعیض عده‌ای از انسان‌ها، چه عواقبی را می‌تواند داشته باشد، بیان می‌کند.

مشخصات کتاب

نام لاتین کتاب: Injustice نویسنده: ریچارد رایت مترجم: حسین کاظمی یزدی ژانر: داستان آمریکایی

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن
مشخصات
فیلترها