نمایش نسخه صوتی یا ویدئویی

Alternate Text

کتاب صوتی در دسترس نیست Alternate Text :این کتاب به صورت

نویسنده:

موفقیت نامحدود


                    

معرفی کتاب

این مجموعه، حاوی 52 مقاله از نگارنده برای هر یک از هفته‌های سال است که با هدف تقویت هفتگی تلاش‌های شخص در کسب موفقیت‌های فردی و مالی تدوین شده است. عناوین پاره‌ای از مقالات عبارت‌اند از: "هیچ کس بی‌هدف موفق نمی‌شود"، "قدرت از مبارزه سرچشمه می‌گیرد"، "صداقت"، "امیدواری"، "اشتیاق"، "بردباری"، "ارزش مثبت‌اندیشی" و "موهبت شکست".

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن

              

معرفی کتاب

این مجموعه، حاوی 52 مقاله از نگارنده برای هر یک از هفته‌های سال است که با هدف تقویت هفتگی تلاش‌های شخص در کسب موفقیت‌های فردی و مالی تدوین شده است. عناوین پاره‌ای از مقالات عبارت‌اند از: "هیچ کس بی‌هدف موفق نمی‌شود"، "قدرت از مبارزه سرچشمه می‌گیرد"، "صداقت"، "امیدواری"، "اشتیاق"، "بردباری"، "ارزش مثبت‌اندیشی" و "موهبت شکست".

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن
مشخصات
فیلترها