نمایش نسخه صوتی یا ویدئویی

Alternate Text

کتاب صوتی در دسترس نیست Alternate Text :این کتاب به صورت

نویسنده:

مهمانی‌های شام و مهمانی‌های رسمی


                    

معرفی کتاب

کتاب مهمانی های شام و مهمانی های رسمی، یکی از مجموعه کتاب‌های آداب معاشرت خانواده پُست است. این کتاب به خواننده، آداب صحیح برگزاری مهمانی‌های رسمی و شبانه را می‌آموزد. و اهمیت مهمانی‌های رسمی را درجه‌بندی می‌کند. همچنین، در این کتاب تفاوت مهمانی‌های رسمی شام و مهمانی‌های رسمی را خواهید فهمید.

معرفی کتاب

کتاب مهمانی‌های شام و مهمانی‌های رسمی، درابتدا، مهمانی‌های رسمی را درجه‌بندی می‌کند؛ سطح بالاترین مهمانی‌های رسمی شام مهمانی‌هایی است كه برای مأموران دولتی و دیپلمات‌ها برگزار می‌شود. این مهمانی‌های تحت قوانین جدی پروتكل برگزار می‌شوند كه مهمانان را هم در جریان آن قرار می‌دهند. سپس، توضیحاتی درباره‌ی مهمانی‌های رسمی شام ارائه می‌دهد؛ در این مهمانی‌ها مستخدم در را به روی مهمانان باز می‌كند، كتشان را می‌گیرد، و آنها را به سمت محوطه‌ی مهمانی راهنمایی می‌كند كه در آنجا میزبان به آنها خوشامد می‌گوید. بعد از مهمانی‌های شام، نوبت به توضیح در مورد مهمانی‌های رسمی می‌رسد. از همان بدو ورود مهمانی با پذیرایی انواع اردوور و نوشیدنی در بوفه یا توسط گارسون‌هایی كه سینی‌ها را در میان مهمانان می‌گردانند، یا آمیزه‌ای از هر دوِ اینها، آغاز می‌شود.

گزیده‌ای از کتاب

«در مهمانی‌های بسیار رسمی آقایان پاكتی را دریافت می‌كنند كه نام خانمی كه در مهمانی در كنارشان قرار خواهد گرفت روی كارت داخل آن نوشته شده است. دراین‌صورت، هنگام شام او خانم مورد نظر را تا سر میز همراهی می‌كند. در صورتی كه از كارت‌های تعیین جا استفاده شده باشد، میزبان بعد از همه‌ی مهمانان وارد اتاق غذاخوری می‌شود. در غیراین‌صورت، میزبان ابتدا وارد می‌شود و مهمانان را به سوی جایی كه باید بنشینند هدایت می‌كند. خانم‌ها به محض پیدا كردن جای خود می‌نشینند؛ آقایان كنار جای خود می‌ایستند تا زمانی‌كه خانم میزبان بنشیند یا آقای میزبان به آنها علامت بدهد كه بنشینند. مرسوم است كه در حالت سنتی مهمانی رسمی كه زنان و مردان یکی درمیان می‌نشینند. هر یک از مردان صندلی زنی را كه در سمت راست او می‌نشیند عقب می‌كشند تا او بنشیند. ولی زنان اگر بخواهند می‌توانند خودشان این كار را انجام دهند. رومیزی میز رسمی شام از پارچه‌ای سفید از جنس ابریشم مواج، نخی یا توری است كه از هر طرف در حدود 30 سانتی‌متر از لبه‌ی میز آویزان می‌شود. اندازه‌ی دستمال‌ها كه با پارچه‌ی رومیزی هماهنگ هستند در حدود 50 سانتی‌متر مربع است.»

چرا کتاب مهمانی های شام و مهمانی های رسمی جذاب و خواندنی است؟

هنگام دعوت به مهمانی، باید آداب رفتن و درست رفتار کردن در آن‌جا را بلد باشیم. این کتاب، راهنمای خوبی برای دانستن آداب مهمانی و حضور مثبت در آنهاست.

مشخصات کتاب مهمانی های شام و مهمانی های رسمی

عنوان کتاب: مهمانی‌های شام و مهمانی‌های رسمی نویسندگان: پگی پست، آنا پست، لیزی پست و دانیل پست مترجم: مریم تقدیسی تعداد صفحات: 10 ژانر: آداب معاشرت

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن

              

معرفی کتاب

کتاب مهمانی های شام و مهمانی های رسمی، یکی از مجموعه کتاب‌های آداب معاشرت خانواده پُست است. این کتاب به خواننده، آداب صحیح برگزاری مهمانی‌های رسمی و شبانه را می‌آموزد. و اهمیت مهمانی‌های رسمی را درجه‌بندی می‌کند. همچنین، در این کتاب تفاوت مهمانی‌های رسمی شام و مهمانی‌های رسمی را خواهید فهمید.

معرفی کتاب

کتاب مهمانی‌های شام و مهمانی‌های رسمی، درابتدا، مهمانی‌های رسمی را درجه‌بندی می‌کند؛ سطح بالاترین مهمانی‌های رسمی شام مهمانی‌هایی است كه برای مأموران دولتی و دیپلمات‌ها برگزار می‌شود. این مهمانی‌های تحت قوانین جدی پروتكل برگزار می‌شوند كه مهمانان را هم در جریان آن قرار می‌دهند. سپس، توضیحاتی درباره‌ی مهمانی‌های رسمی شام ارائه می‌دهد؛ در این مهمانی‌ها مستخدم در را به روی مهمانان باز می‌كند، كتشان را می‌گیرد، و آنها را به سمت محوطه‌ی مهمانی راهنمایی می‌كند كه در آنجا میزبان به آنها خوشامد می‌گوید. بعد از مهمانی‌های شام، نوبت به توضیح در مورد مهمانی‌های رسمی می‌رسد. از همان بدو ورود مهمانی با پذیرایی انواع اردوور و نوشیدنی در بوفه یا توسط گارسون‌هایی كه سینی‌ها را در میان مهمانان می‌گردانند، یا آمیزه‌ای از هر دوِ اینها، آغاز می‌شود.

گزیده‌ای از کتاب

«در مهمانی‌های بسیار رسمی آقایان پاكتی را دریافت می‌كنند كه نام خانمی كه در مهمانی در كنارشان قرار خواهد گرفت روی كارت داخل آن نوشته شده است. دراین‌صورت، هنگام شام او خانم مورد نظر را تا سر میز همراهی می‌كند. در صورتی كه از كارت‌های تعیین جا استفاده شده باشد، میزبان بعد از همه‌ی مهمانان وارد اتاق غذاخوری می‌شود. در غیراین‌صورت، میزبان ابتدا وارد می‌شود و مهمانان را به سوی جایی كه باید بنشینند هدایت می‌كند. خانم‌ها به محض پیدا كردن جای خود می‌نشینند؛ آقایان كنار جای خود می‌ایستند تا زمانی‌كه خانم میزبان بنشیند یا آقای میزبان به آنها علامت بدهد كه بنشینند. مرسوم است كه در حالت سنتی مهمانی رسمی كه زنان و مردان یکی درمیان می‌نشینند. هر یک از مردان صندلی زنی را كه در سمت راست او می‌نشیند عقب می‌كشند تا او بنشیند. ولی زنان اگر بخواهند می‌توانند خودشان این كار را انجام دهند. رومیزی میز رسمی شام از پارچه‌ای سفید از جنس ابریشم مواج، نخی یا توری است كه از هر طرف در حدود 30 سانتی‌متر از لبه‌ی میز آویزان می‌شود. اندازه‌ی دستمال‌ها كه با پارچه‌ی رومیزی هماهنگ هستند در حدود 50 سانتی‌متر مربع است.»

چرا کتاب مهمانی های شام و مهمانی های رسمی جذاب و خواندنی است؟

هنگام دعوت به مهمانی، باید آداب رفتن و درست رفتار کردن در آن‌جا را بلد باشیم. این کتاب، راهنمای خوبی برای دانستن آداب مهمانی و حضور مثبت در آنهاست.

مشخصات کتاب مهمانی های شام و مهمانی های رسمی

عنوان کتاب: مهمانی‌های شام و مهمانی‌های رسمی نویسندگان: پگی پست، آنا پست، لیزی پست و دانیل پست مترجم: مریم تقدیسی تعداد صفحات: 10 ژانر: آداب معاشرت

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن
مشخصات
فیلترها