نمایش نسخه صوتی یا ویدئویی

Alternate Text

کتاب صوتی در دسترس نیست Alternate Text :این کتاب به صورت

نویسنده:

مدیر اثربخش در عمل


                    

معرفی کتاب

برای تبدیل شدن به انسانی اثربخش به پنج مهارت نیاز دارید. این مهارت‌ها عبارت‌اند از: مدیریت زمان، تمرکز بر منشا اثر بودن، بهره‌ور کردن نقاط قوت، تمرکز تلاش‌ها بر اموری که بیش‌ترین اهمیت را در راستای نیل به اهداف دارند، و اتخاذ تصمیم‌های اثربخش. در این میان مدیریت زمان و تمرکز بر اموری که بیش‌ترین اهمیت را در راستای نیل به اهداف دارند، پایه‌هایی هستند که اثربخشی بر روی آن‌ها بنا می‌شود. امروزه مدیران باسواد، فراوان‌اند و مدیران اثربخش، نادر. در حالی که ما به مدیران، بابت سوادشان حقوق نمی‌دهیم بلکه به آن‌ها حقوق می‌دهیم تا کارهای درست انجام دهند. چگونگی تصمیم‌گیری در خصوص این که چه‌کارهایی درست است و همین‌طور نحوه‌ی انجام این کارها موضوع کتاب حاضر است. در این راستا نگارنده در کتاب مطالبی را در زمینه‌ی فرا گرفتن اثربخشی، اقتدار دانش، اهمیت شناخت زمان، ضعف عملکرد اطلاعاتی، شکست مدیران، بهره‌ور کردن نقاط قوت، اهداف سازمان، قوانین اولویت‌بندی، تصمیم‌های اثربخش و... فراهم آورده است.

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن

              

معرفی کتاب

برای تبدیل شدن به انسانی اثربخش به پنج مهارت نیاز دارید. این مهارت‌ها عبارت‌اند از: مدیریت زمان، تمرکز بر منشا اثر بودن، بهره‌ور کردن نقاط قوت، تمرکز تلاش‌ها بر اموری که بیش‌ترین اهمیت را در راستای نیل به اهداف دارند، و اتخاذ تصمیم‌های اثربخش. در این میان مدیریت زمان و تمرکز بر اموری که بیش‌ترین اهمیت را در راستای نیل به اهداف دارند، پایه‌هایی هستند که اثربخشی بر روی آن‌ها بنا می‌شود. امروزه مدیران باسواد، فراوان‌اند و مدیران اثربخش، نادر. در حالی که ما به مدیران، بابت سوادشان حقوق نمی‌دهیم بلکه به آن‌ها حقوق می‌دهیم تا کارهای درست انجام دهند. چگونگی تصمیم‌گیری در خصوص این که چه‌کارهایی درست است و همین‌طور نحوه‌ی انجام این کارها موضوع کتاب حاضر است. در این راستا نگارنده در کتاب مطالبی را در زمینه‌ی فرا گرفتن اثربخشی، اقتدار دانش، اهمیت شناخت زمان، ضعف عملکرد اطلاعاتی، شکست مدیران، بهره‌ور کردن نقاط قوت، اهداف سازمان، قوانین اولویت‌بندی، تصمیم‌های اثربخش و... فراهم آورده است.

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن
مشخصات
فیلترها