نمایش نسخه صوتی یا ویدئویی

Alternate Text

کتاب صوتی در دسترس نیست Alternate Text :این کتاب به صورت

نویسنده:

ماهی یکبار خانواده ۲


                    

معرفی کتاب

در ترجمه‌ی حاضر اقدامات مفیدی که برای درک نیازهای بچه‌ها لازم است، هم چنین گام‌های موثر برای بهبود رابطه با بچه‌ها، هم چنین تجربیات زندگی زناشویی و چگونگی برخورد با آن‌ها تشریح می‌شود.

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن

              

معرفی کتاب

در ترجمه‌ی حاضر اقدامات مفیدی که برای درک نیازهای بچه‌ها لازم است، هم چنین گام‌های موثر برای بهبود رابطه با بچه‌ها، هم چنین تجربیات زندگی زناشویی و چگونگی برخورد با آن‌ها تشریح می‌شود.

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن
مشخصات
فیلترها