نمایش نسخه صوتی یا ویدئویی

Alternate Text

کتاب صوتی در دسترس نیست Alternate Text :این کتاب به صورت

نویسنده:

ماهی یکبار بانو ۳


                    

معرفی کتاب

در این مجلد از مجموعه‌ی حاضر، نخست، روشی ساده برای پیش‌گیری از چاقی معرفی شده و سپس مباحثی از این دست مطرح می‌گردد: ده باور غلط درباره‌ی سرطان پستان، شیوه‌ی تمیز کردن وسایل آشپزخانه، و بازسازی تعادل ذهنی.

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن

              

معرفی کتاب

در این مجلد از مجموعه‌ی حاضر، نخست، روشی ساده برای پیش‌گیری از چاقی معرفی شده و سپس مباحثی از این دست مطرح می‌گردد: ده باور غلط درباره‌ی سرطان پستان، شیوه‌ی تمیز کردن وسایل آشپزخانه، و بازسازی تعادل ذهنی.

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن
مشخصات
فیلترها