نمایش نسخه صوتی یا ویدئویی

Alternate Text

کتاب صوتی در دسترس نیست Alternate Text :این کتاب به صورت

نویسنده:

لازم نیست دلداریم بدی


                    

معرفی کتاب

کتاب حاضر، مشتمل بر مجموعه داستان‌های کوتاه انگلیسی، با موضوعات مختلف اجتماعی از نویسندگان مختلف است. عنوان داستان‌ها «انتظار»، «داستان یک زن»، «سَم»، «سی.بی وکیو» و «دایی راک» است. داستان «سی.بی وکیو» ماجرای دو کارگر راه‌آهن به نام‌های «باک» و «مکس» است که در خط راه‌آهن شیکاگو، «برلینگتن» و «کویینسی» مشغول به کار هستند. آن دو تحت نظارت «رید» پیمانکار پروژه، هستند. آن دو خسته از کار تکراری، روزی از مرزهای کاتراس با قطار سفر کرده و به «نبراسکا» می‌رسند امّا به‌خاطر نبود شغل مناسب، به نزد پیمانکار خود برمی‌گردند و جوانی به نام «وید» را استخدام شده به جای خود می‌بینند و با وی درگیر می‌شوند.

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن

              

معرفی کتاب

کتاب حاضر، مشتمل بر مجموعه داستان‌های کوتاه انگلیسی، با موضوعات مختلف اجتماعی از نویسندگان مختلف است. عنوان داستان‌ها «انتظار»، «داستان یک زن»، «سَم»، «سی.بی وکیو» و «دایی راک» است. داستان «سی.بی وکیو» ماجرای دو کارگر راه‌آهن به نام‌های «باک» و «مکس» است که در خط راه‌آهن شیکاگو، «برلینگتن» و «کویینسی» مشغول به کار هستند. آن دو تحت نظارت «رید» پیمانکار پروژه، هستند. آن دو خسته از کار تکراری، روزی از مرزهای کاتراس با قطار سفر کرده و به «نبراسکا» می‌رسند امّا به‌خاطر نبود شغل مناسب، به نزد پیمانکار خود برمی‌گردند و جوانی به نام «وید» را استخدام شده به جای خود می‌بینند و با وی درگیر می‌شوند.

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن
مشخصات
فیلترها