نمایش نسخه صوتی یا ویدئویی

Alternate Text

کتاب صوتی در دسترس نیست Alternate Text :این کتاب به صورت

نویسنده:

قلمرو این عالم


                    

معرفی کتاب

در کتاب حاضر، داستانی اسپانیایی قرن بیستم همراه با مقدمه‌ای از نویسنده «الخو کارپانتیه» درج شده است. «الخو کارپانتیه» در این رمان کوتاه، با در آمیختن واقعیت و خیالبافی، رویدادهای «سن دومینگو» در پایان سده هجدهم و آغاز سدة نوزدهم را روایت می‌کند. نویسنده با عنوان‌هایی چون «سرهای مومی»، «قطع عضو»، «مکافات»، «دگردیسی‌ها»، «پرواز بزرگ»، «دختر مینوس و پاسیفائه»، «سانتیاگو کوبا» و... حوادثی چون شورش بردگان، دوران فرمانروایی «ژنرال کولار»، «شوهر پولین بونا پارت»، «خواهر ناپلئون»، «سلطنت کریستوف»، اوّلین و آخرین پادشاه سیاه‌پوست تائینی و... را به تصویر می‌کشد.

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن

              

معرفی کتاب

در کتاب حاضر، داستانی اسپانیایی قرن بیستم همراه با مقدمه‌ای از نویسنده «الخو کارپانتیه» درج شده است. «الخو کارپانتیه» در این رمان کوتاه، با در آمیختن واقعیت و خیالبافی، رویدادهای «سن دومینگو» در پایان سده هجدهم و آغاز سدة نوزدهم را روایت می‌کند. نویسنده با عنوان‌هایی چون «سرهای مومی»، «قطع عضو»، «مکافات»، «دگردیسی‌ها»، «پرواز بزرگ»، «دختر مینوس و پاسیفائه»، «سانتیاگو کوبا» و... حوادثی چون شورش بردگان، دوران فرمانروایی «ژنرال کولار»، «شوهر پولین بونا پارت»، «خواهر ناپلئون»، «سلطنت کریستوف»، اوّلین و آخرین پادشاه سیاه‌پوست تائینی و... را به تصویر می‌کشد.

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن
مشخصات
فیلترها