نمایش نسخه صوتی یا ویدئویی

Alternate Text

کتاب صوتی در دسترس نیست Alternate Text :این کتاب به صورت

قرار بوده تو شاد باشی


                    

معرفی کتاب

«قرار بود تو شاد باشی»، یک کتاب در حوزه آموزش‌های معنوی برای زندگی بهتر و مهارت‌های شاد زیستی است. نویسنده در این کتاب در ۲۸ فصل می‌کوشد برخی از نگرانی‌ها و عوامل ایجادکننده ناخشنودی روانی در افراد را بررسی و روش غلبه بر آن‌ها را بیان کند. در بخشی از کتاب می‌خوانیم: «برای درک فرایند آفرینش فردی نیاز داریم که درباره خدا زیاد حرف بزنیم ...».

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن

              

معرفی کتاب

«قرار بود تو شاد باشی»، یک کتاب در حوزه آموزش‌های معنوی برای زندگی بهتر و مهارت‌های شاد زیستی است. نویسنده در این کتاب در ۲۸ فصل می‌کوشد برخی از نگرانی‌ها و عوامل ایجادکننده ناخشنودی روانی در افراد را بررسی و روش غلبه بر آن‌ها را بیان کند. در بخشی از کتاب می‌خوانیم: «برای درک فرایند آفرینش فردی نیاز داریم که درباره خدا زیاد حرف بزنیم ...».

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن
مشخصات
فیلترها