نمایش نسخه الكترونيك

Alternate Text

قرار بوده تو شاد باشی


                    

معرفی کتاب

بیان راهکارهایی در مورد دستیابی به شادی و کامیابی در زندگی فردی و اجتماعی است. در این نوشتار توصیه‌هایی برای داشتن یک زندگی مطلوب و مورد پسند همگان همراه با شادکامی ارایه شده است. در این توصیه‌ها پذیرش حقایق زندگی اعم از مسایل تلخ و شیرین موجود در آن، متمرکز کردن افکار و انرژی در امور مثبت و مفید در زندگی، پرهیز از منفی‌نگری، تلاش برای جذب دیگران، توجه کرن به هدایای الهی به ویژه آزادی، نگران نشدن از امور آینده در زندگی، تحمل مشکلات زندگی و سخت ندیدن این مشکلات و راهکارهای شاد زیستن بیان گردیده است. نویسنده بر این باور است باید هر شخصی باور به حل مشکلات و کوچک دیدن آنها و مثبت‌اندیشی را در خورد ببیند و آن را تقویت کند.

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن

              

معرفی کتاب

بیان راهکارهایی در مورد دستیابی به شادی و کامیابی در زندگی فردی و اجتماعی است. در این نوشتار توصیه‌هایی برای داشتن یک زندگی مطلوب و مورد پسند همگان همراه با شادکامی ارایه شده است. در این توصیه‌ها پذیرش حقایق زندگی اعم از مسایل تلخ و شیرین موجود در آن، متمرکز کردن افکار و انرژی در امور مثبت و مفید در زندگی، پرهیز از منفی‌نگری، تلاش برای جذب دیگران، توجه کرن به هدایای الهی به ویژه آزادی، نگران نشدن از امور آینده در زندگی، تحمل مشکلات زندگی و سخت ندیدن این مشکلات و راهکارهای شاد زیستن بیان گردیده است. نویسنده بر این باور است باید هر شخصی باور به حل مشکلات و کوچک دیدن آنها و مثبت‌اندیشی را در خورد ببیند و آن را تقویت کند.

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن
فیلترها