نمایش نسخه الكترونيك

Alternate Text
نویسنده:

قدرت هوش اجتماعی


                    

معرفی کتاب

راهکارهای پرورش قدرت «هوش اجتماعی» و راه‌های راهیابی به قلوب دیگران است. در این نوشتار از منظری روانشناختی به بحث درباره پیش‌بینی‌های رفتارهای دیگران از طریق حرکات بدن و نحوه مهارت یافتن در آن پرداخته شده و هنر گوش دادن به صرف دیگران و شنونده بودن و همچنین چگونگی ایجاد ارتباط اجتماعی با آنان مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. نگارنده به خوانندگان خود آموزش می‌دهد که چگونه در میان جمع بدرخشند و با دیگران تعامل کرده و با آنان دوست شوند و بر رفتار اطرافیان خویش تاثیر بگذارند. وی راهکارهای بخشش‌های اجتماعی و علایم موفقیت اجتماعی را نیز بیان کرده و به خوانندگان خود آموزش می‌دهد که چه کاری را در چه وقتی انجام دهند.

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن

              

معرفی کتاب

راهکارهای پرورش قدرت «هوش اجتماعی» و راه‌های راهیابی به قلوب دیگران است. در این نوشتار از منظری روانشناختی به بحث درباره پیش‌بینی‌های رفتارهای دیگران از طریق حرکات بدن و نحوه مهارت یافتن در آن پرداخته شده و هنر گوش دادن به صرف دیگران و شنونده بودن و همچنین چگونگی ایجاد ارتباط اجتماعی با آنان مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. نگارنده به خوانندگان خود آموزش می‌دهد که چگونه در میان جمع بدرخشند و با دیگران تعامل کرده و با آنان دوست شوند و بر رفتار اطرافیان خویش تاثیر بگذارند. وی راهکارهای بخشش‌های اجتماعی و علایم موفقیت اجتماعی را نیز بیان کرده و به خوانندگان خود آموزش می‌دهد که چه کاری را در چه وقتی انجام دهند.

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن
مشخصات
فیلترها