نمایش نسخه الكترونيك

Alternate Text
نویسنده:

فلسفه در چند دقیقه


                    

معرفی کتاب

فلسفه فعالیتی است که هدف آن استفاده از توانمندی انسان در انجام تفکر منطقی برای پاسخ‌گویی به سؤالات بنیادی در خصوص این جهان و جایگاه ما در آن است. فلسفه در نهایی‌ترین شکل خود ابزاری برای تفکر است. فلسفه به عنوان یک موضوع آکادمیک، به مطالعه در خصوص ایده‌های متفکران بزرگ می‌پردازد. نویسنده در اثر پیش رو دویست مفهوم اساسی و کلیدی فلسفه را به زبانی ساده و روان توضیح داده است. مطالب کتاب در چهارده فصل سامان‌دهی شده و طی آن به موضوعاتی چون شاخه‌های فلسفه، فلسفه در یونان، فلسفه در شرق، ارتباط مسیحیت و فلسفه، فلسفه و اسلام، تجربه‌گرایی، اگزیستانسیالیسم، منطق مدرن و ... پرداخته شده است.

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن

              

معرفی کتاب

فلسفه فعالیتی است که هدف آن استفاده از توانمندی انسان در انجام تفکر منطقی برای پاسخ‌گویی به سؤالات بنیادی در خصوص این جهان و جایگاه ما در آن است. فلسفه در نهایی‌ترین شکل خود ابزاری برای تفکر است. فلسفه به عنوان یک موضوع آکادمیک، به مطالعه در خصوص ایده‌های متفکران بزرگ می‌پردازد. نویسنده در اثر پیش رو دویست مفهوم اساسی و کلیدی فلسفه را به زبانی ساده و روان توضیح داده است. مطالب کتاب در چهارده فصل سامان‌دهی شده و طی آن به موضوعاتی چون شاخه‌های فلسفه، فلسفه در یونان، فلسفه در شرق، ارتباط مسیحیت و فلسفه، فلسفه و اسلام، تجربه‌گرایی، اگزیستانسیالیسم، منطق مدرن و ... پرداخته شده است.

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن
مشخصات
فیلترها