نمایش نسخه صوتی یا ویدئویی

Alternate Text

کتاب صوتی در دسترس نیست Alternate Text :این کتاب به صورت

عشق و دیگر هیچ


                    

معرفی کتاب

این کتاب شامل یک رمانک و دو داستان کوتاه است که هر سه را نویسنده در دوران تبعید نوشته است. داستان اصلی، در زمان کمی پس از انقلاب 1905 روسیه می‌گذرد و تا زمان 1917 ادامه دارد. صدها پناهنده و آواره فعال سیاسی در سراسر جهان، به ویژه در پاریس، پراکنده می‌شوند و علیه رژیم تزاری مبارزه می‌کنند و در این میان ماجراهای عاشقانه‌ای بین بعضی‌شان در می‌گیرد که معروف‌ترینشان ماجرای عشق لنین و یکی از اعضای سیاسی برجسته به نام «اینسا» است.

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن

              

معرفی کتاب

این کتاب شامل یک رمانک و دو داستان کوتاه است که هر سه را نویسنده در دوران تبعید نوشته است. داستان اصلی، در زمان کمی پس از انقلاب 1905 روسیه می‌گذرد و تا زمان 1917 ادامه دارد. صدها پناهنده و آواره فعال سیاسی در سراسر جهان، به ویژه در پاریس، پراکنده می‌شوند و علیه رژیم تزاری مبارزه می‌کنند و در این میان ماجراهای عاشقانه‌ای بین بعضی‌شان در می‌گیرد که معروف‌ترینشان ماجرای عشق لنین و یکی از اعضای سیاسی برجسته به نام «اینسا» است.

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن
مشخصات
فیلترها