نمایش نسخه صوتی یا ویدئویی

Alternate Text
نویسنده:

طلوع زمینی نو


                    

معرفی کتاب

نویسنده در کتاب حاضر، نظریات مؤثر و نیرومند را بسط داده تا به خواننده نشان دهد، چطور می‌تواند وضعیت خودآگاهی‌اش را که در حال حاضر براساس ایگو قرار دارد تعالی ببخشد تا نه‌تنها بتوانید به شادی و رضایت در زندگی دست یابد، بلکه کلید پایان دادن به درگیری‌ها و درد و رنجی که در سراسر دنیا اشاعه یافته است را هم به دست بیاورد. نویسنده شرح داده است که چطور وابستگی به ایگو موجب ایجاد اختلالاتی می‌شود که به خشم، حسادت و ناخشنودی می‌انجامد و به خوانندگان نشان می‌دهد چطور می‌توانند به حالتی جدید در خودآگاهی خود برسند و این راه را تا رسیدن به شادی و رضایت واقعی زندگی ادامه دهند.

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن

              

معرفی کتاب

نویسنده در کتاب حاضر، نظریات مؤثر و نیرومند را بسط داده تا به خواننده نشان دهد، چطور می‌تواند وضعیت خودآگاهی‌اش را که در حال حاضر براساس ایگو قرار دارد تعالی ببخشد تا نه‌تنها بتوانید به شادی و رضایت در زندگی دست یابد، بلکه کلید پایان دادن به درگیری‌ها و درد و رنجی که در سراسر دنیا اشاعه یافته است را هم به دست بیاورد. نویسنده شرح داده است که چطور وابستگی به ایگو موجب ایجاد اختلالاتی می‌شود که به خشم، حسادت و ناخشنودی می‌انجامد و به خوانندگان نشان می‌دهد چطور می‌توانند به حالتی جدید در خودآگاهی خود برسند و این راه را تا رسیدن به شادی و رضایت واقعی زندگی ادامه دهند.

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن
مشخصات
فیلترها