نمایش نسخه الكترونيك

Alternate Text
نویسنده:

طعم شیرین پیروزی


                    

معرفی کتاب

کتاب طعم شیرین پیروزی، اثری از برایان تریسی، 100 اصل موفقیت تجاری را برای شما مطرح می‌کند. داشتن سیاست تجاری، به شما کمک می‌کند در زمینه‌ی تجارت با موفقیت عمل کرده و  طعم شیرین پیروزی را بچشید. حال چگونه این سیاست را به دست آوریم تا بتوانیم در دنیای تجارت حرفی برای گفتن داشته باشیم؟ پاسخ روشن است. کافیست 100 قانون مطرح شده توسط برایان تریسی را در این کتاب بخوانید. با به‌کارگیری این قوانین، دیدی وسیع نسبت به تجارت پیدا خواهید کرد و همیشه در صحنه‌ی تجارت و ثروت خواهید درخشید.

معرفی کتاب طعم شیرین پیروزی

کتاب طعم شیرین پیروزی، به تشریح صد اصل موفقیت در تجارت پرداخته است، اما ما، تنها به چند مورد از این اصول اشاره خواهیم کرد. یکی از این 100 اصل، قانون شایستگی است؛ شايستگی‌های اصلی شما، كليدی‌ترين شاخص‌هايی هستند كه ميزان موفقيت در حوزه‌ی كار شما را تعيين می‌كنند. یکی از اصول دیگر وظیفه‌شناسی است؛ وظيفه‌شناسی شايد در فنون مديريت زمان از قدرتمندترين عوامل باشد. وظيفه‌شناسی می‌تواند تا 500 درصد نتيجه‌ی كار شما را افزايش دهد. و می‌تواند تا 80 درصد از ميزان زمانی را كه صرف انجام كار خود می‌كنيد بكاهد. توانمندی شما در شروع و تكميل مهم‌ترين وظيفه‌ای كه داريد بيش از هر مهارت ديگر، تعيين‌كننده‌ی ميزان بهره‌وری شماست.

گزیده‌ای از کتاب

«رهبران نسبت به احساسات و طرح‌های ديگران توجه معقولی را مبذول می‌كنند، ولی هرگز نه بيش از اندازه احساساتی می‌شوند و نه بی‌مورد ديگران را نفی يا با آنها مخالفت می‌كنند. آنها از طرح‌ها و نظرات ديگران استقبال می‌كنند، ولی سرانجام خود تصميم می‌گيرند. آنها راه خود را می‌روند. رهبران تمايل دارند كه موضع غيردفاعی داشته باشند. آنها مسئوليت‌پذيرند و از عذر آوردن اجتناب می‌كنند. آنها عادت به توجيه كردن يا دليل تراشی يا سرزنش ديگران ندارند. اگر مورد انتقاد قرار گيرند و يا درصورتی‌كه با مخالفت يا شكست غيرمنتظره روبه‌رو شوند ناراحت نمی‌شوند. رهبران بر نقاط قوت و ضعف خود واقف هستند و آنها را می‌پذيرند. درنتيجه، به نسبت زيادی ديگران را همان‌طور كه هستند قبول می‌كنند و سعی نمی‌كنند آنها را تغيير دهند. از قضاوت يا محكوم كردن ديگران اجتناب می‌كنند. آنها می‌پذيرند كه ديگران همان هستند كه بايد باشند و نبايد انتظار داشت كه تغيير كنند. از همه بالاتر، رهبران برای خود معيارهای بالايی را در نظر می‌گيرند و تشنه‌ی آن هستند كه با معيارهای خود زندگی كنند . آنها شخصيت خود را با ديگران مقايسه نمی‌كنند. درعوض، آنها فقط خود را در برابر ديگران و شايسته‌ترين احتمالات درباره‌ی شخصيت فردی ممكن برای خود مقايسه می‌كنند.»

چرا باید کتاب طعم شیرین پیروزی را بخوانیم؟

کتاب طعم شیرین پیروزی، چراغ هدایت راه شما به سمت موفقیت‌های تجاری در زندگی است. اگر فردی کم‌تجربه هستید، همین الان شروع به یادگیری فنون تجارت و کسب‌وکار کنید تا در آینده‌ای نزدیک، تاجر یا مدیری ماهر و زبردست در زمینه‌ی تجارت و ثروت شوید. صادق خسرونژاد با زبانی روان و قابل‌فهم، کتاب جذاب و خواندنی برایان تریسی را برای خوانندگان ترجمه کرده است.

مشخصات کتاب

عنوان کتاب: طعم شیرین پیروزی ( 100 اصل موفقیت تجاری) نویسنده: برایان تریسی مترجم: صادق خسرونژاد تعداد صفحات: 312 ژانر: کسب‌وکار و موفقیت

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن

              

معرفی کتاب

کتاب طعم شیرین پیروزی، اثری از برایان تریسی، 100 اصل موفقیت تجاری را برای شما مطرح می‌کند. داشتن سیاست تجاری، به شما کمک می‌کند در زمینه‌ی تجارت با موفقیت عمل کرده و  طعم شیرین پیروزی را بچشید. حال چگونه این سیاست را به دست آوریم تا بتوانیم در دنیای تجارت حرفی برای گفتن داشته باشیم؟ پاسخ روشن است. کافیست 100 قانون مطرح شده توسط برایان تریسی را در این کتاب بخوانید. با به‌کارگیری این قوانین، دیدی وسیع نسبت به تجارت پیدا خواهید کرد و همیشه در صحنه‌ی تجارت و ثروت خواهید درخشید.

معرفی کتاب طعم شیرین پیروزی

کتاب طعم شیرین پیروزی، به تشریح صد اصل موفقیت در تجارت پرداخته است، اما ما، تنها به چند مورد از این اصول اشاره خواهیم کرد. یکی از این 100 اصل، قانون شایستگی است؛ شايستگی‌های اصلی شما، كليدی‌ترين شاخص‌هايی هستند كه ميزان موفقيت در حوزه‌ی كار شما را تعيين می‌كنند. یکی از اصول دیگر وظیفه‌شناسی است؛ وظيفه‌شناسی شايد در فنون مديريت زمان از قدرتمندترين عوامل باشد. وظيفه‌شناسی می‌تواند تا 500 درصد نتيجه‌ی كار شما را افزايش دهد. و می‌تواند تا 80 درصد از ميزان زمانی را كه صرف انجام كار خود می‌كنيد بكاهد. توانمندی شما در شروع و تكميل مهم‌ترين وظيفه‌ای كه داريد بيش از هر مهارت ديگر، تعيين‌كننده‌ی ميزان بهره‌وری شماست.

گزیده‌ای از کتاب

«رهبران نسبت به احساسات و طرح‌های ديگران توجه معقولی را مبذول می‌كنند، ولی هرگز نه بيش از اندازه احساساتی می‌شوند و نه بی‌مورد ديگران را نفی يا با آنها مخالفت می‌كنند. آنها از طرح‌ها و نظرات ديگران استقبال می‌كنند، ولی سرانجام خود تصميم می‌گيرند. آنها راه خود را می‌روند. رهبران تمايل دارند كه موضع غيردفاعی داشته باشند. آنها مسئوليت‌پذيرند و از عذر آوردن اجتناب می‌كنند. آنها عادت به توجيه كردن يا دليل تراشی يا سرزنش ديگران ندارند. اگر مورد انتقاد قرار گيرند و يا درصورتی‌كه با مخالفت يا شكست غيرمنتظره روبه‌رو شوند ناراحت نمی‌شوند. رهبران بر نقاط قوت و ضعف خود واقف هستند و آنها را می‌پذيرند. درنتيجه، به نسبت زيادی ديگران را همان‌طور كه هستند قبول می‌كنند و سعی نمی‌كنند آنها را تغيير دهند. از قضاوت يا محكوم كردن ديگران اجتناب می‌كنند. آنها می‌پذيرند كه ديگران همان هستند كه بايد باشند و نبايد انتظار داشت كه تغيير كنند. از همه بالاتر، رهبران برای خود معيارهای بالايی را در نظر می‌گيرند و تشنه‌ی آن هستند كه با معيارهای خود زندگی كنند . آنها شخصيت خود را با ديگران مقايسه نمی‌كنند. درعوض، آنها فقط خود را در برابر ديگران و شايسته‌ترين احتمالات درباره‌ی شخصيت فردی ممكن برای خود مقايسه می‌كنند.»

چرا باید کتاب طعم شیرین پیروزی را بخوانیم؟

کتاب طعم شیرین پیروزی، چراغ هدایت راه شما به سمت موفقیت‌های تجاری در زندگی است. اگر فردی کم‌تجربه هستید، همین الان شروع به یادگیری فنون تجارت و کسب‌وکار کنید تا در آینده‌ای نزدیک، تاجر یا مدیری ماهر و زبردست در زمینه‌ی تجارت و ثروت شوید. صادق خسرونژاد با زبانی روان و قابل‌فهم، کتاب جذاب و خواندنی برایان تریسی را برای خوانندگان ترجمه کرده است.

مشخصات کتاب

عنوان کتاب: طعم شیرین پیروزی ( 100 اصل موفقیت تجاری) نویسنده: برایان تریسی مترجم: صادق خسرونژاد تعداد صفحات: 312 ژانر: کسب‌وکار و موفقیت

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن
مشخصات
فیلترها