شهره روحی

گوینده:
همیشه پرواز در دنیای کتاب‌ها و زندگی با شخصیت داستان‌ها برام جذاب و هیجان انگیز بود. پس از تجربه ی چند ساله در دوبله، اشتیاق خوندن کتاب باعث آشنایی با خانواده‌ی سبز و صمیمی جیحون شد. حالا خونه ی دوممه و هر روز با عشق و لبخند رهسپار سرزمین کتاب ها میشم. من شهره روحی هستم.