نمایش نسخه صوتی یا ویدئویی

Alternate Text

کتاب صوتی در دسترس نیست Alternate Text :این کتاب به صورت

سه رمان کوتاه


                    

معرفی کتاب

این کتاب شامل سه داستان کوتاه با عنوان‌های «برگ باد»، «کسی نیست به سرهنگ نامه بنویسد»، «وقایع‌نگاری مرگی اعلام شده» از «گابریل گارسیا مارکز» است. قصه «برگ باد»، روایتی استعاری از افشای مفاسد اجتماعی است. «کسی نیست به سرهنگ نامه بنویسد»، انتظار طولانی و سرسختانه شخصیت داستان را با جلوه‌ای اسطوره‌ای روایت می‌کند و داستان «وقایع‌نگاری مرگی اعلام شده»، بر پایه رویدادهای واقعی پدید آمده و درباره وضعیت بشر در جامعه امروز است.

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن

              

معرفی کتاب

این کتاب شامل سه داستان کوتاه با عنوان‌های «برگ باد»، «کسی نیست به سرهنگ نامه بنویسد»، «وقایع‌نگاری مرگی اعلام شده» از «گابریل گارسیا مارکز» است. قصه «برگ باد»، روایتی استعاری از افشای مفاسد اجتماعی است. «کسی نیست به سرهنگ نامه بنویسد»، انتظار طولانی و سرسختانه شخصیت داستان را با جلوه‌ای اسطوره‌ای روایت می‌کند و داستان «وقایع‌نگاری مرگی اعلام شده»، بر پایه رویدادهای واقعی پدید آمده و درباره وضعیت بشر در جامعه امروز است.

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن
مشخصات
فیلترها