نمایش نسخه الكترونيك

Alternate Text
نویسنده:

سفری استثنایی که با سکته آغاز شد!


                    

معرفی کتاب

کتاب حاضر، مستند مکتوبی از سفر نویسنده به ژرفنای مغز خویش است. این کتاب آمیزه‌ای است از دانش علمی نویسنده و تجربه و بینش شخصی‌اش. مطالب کتاب به چهار بخش تقسیم‌شده است. بخش اول نشان می‌دهد که نویسنده قبل از آن‌که مغزش از کار بیفتد، که بوده است و چرا خواسته محقق مغز شود. در بخش دوم نویسنده مخاطب را به تماشای زوال قدم‌به‌قدم توانایی‌های شناختی خودش، از زاویه دید یک محقق می‌برد، این بخش در واقع به بررسی سکته او می‌پردازد. در بخش بعدی مراحل مختلف سفر بهبودی‌اش را به ترتیب وقوع‌شان بیان‌شده است. بخش آخر نیز به شرح آنچه این سکته در مورد مغز به نویسنده آموخته می‌پردازد. در این قسمت مخاطب متوجه می‌شود که این کتاب درباره زیبایی و ترمیم‌پذیری مغز انسان است که حاصل توانایی ذاتی‌اش در سازگاری مداوم با تغییر و بازیافتن کارکردش است.

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن

              

معرفی کتاب

کتاب حاضر، مستند مکتوبی از سفر نویسنده به ژرفنای مغز خویش است. این کتاب آمیزه‌ای است از دانش علمی نویسنده و تجربه و بینش شخصی‌اش. مطالب کتاب به چهار بخش تقسیم‌شده است. بخش اول نشان می‌دهد که نویسنده قبل از آن‌که مغزش از کار بیفتد، که بوده است و چرا خواسته محقق مغز شود. در بخش دوم نویسنده مخاطب را به تماشای زوال قدم‌به‌قدم توانایی‌های شناختی خودش، از زاویه دید یک محقق می‌برد، این بخش در واقع به بررسی سکته او می‌پردازد. در بخش بعدی مراحل مختلف سفر بهبودی‌اش را به ترتیب وقوع‌شان بیان‌شده است. بخش آخر نیز به شرح آنچه این سکته در مورد مغز به نویسنده آموخته می‌پردازد. در این قسمت مخاطب متوجه می‌شود که این کتاب درباره زیبایی و ترمیم‌پذیری مغز انسان است که حاصل توانایی ذاتی‌اش در سازگاری مداوم با تغییر و بازیافتن کارکردش است.

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن
مشخصات
فیلترها