نمایش نسخه الكترونيك

Alternate Text
نویسنده:

سرنوشت روح


                    

معرفی کتاب

این کتاب حاوی اظهارات بیش از یکصد داوطلبی است که در حالت هیپنوتیزم به حافظه پنهانی و ضمیر ابرآگاه خود دست یافته و خاطرات و تجربیات خود را از فضایی که نویسنده آنرا دنیای روح نامیده شرح داده‏اند. نویسنده از پژوهشگرانی است که عمر خود را صرف تحقیق و بررسی در عوالم بعد از مرگ کرده و آثاری در این زمینه انتشار داده است. از زبان این کتاب غربیان به این حقیقت آگاه می‏شوند که ما در فاصله زندگی‏های زمینی، مدتی را در عالمی دیگر می‏گذرانیم وجه مشترک تمام گفته‏های داوطلبان در شرح و توصیف این عالم دیگر و نظم و تدبیر خلل ناپذیر و مهر و محبت سرشار آن است. نویسنده به تفصیل کارکردها، پیچیدگی‏ها و اسرار دنیای روح و نحوه ارتباط با آن را توضیح می‏دهد.

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن

              

معرفی کتاب

این کتاب حاوی اظهارات بیش از یکصد داوطلبی است که در حالت هیپنوتیزم به حافظه پنهانی و ضمیر ابرآگاه خود دست یافته و خاطرات و تجربیات خود را از فضایی که نویسنده آنرا دنیای روح نامیده شرح داده‏اند. نویسنده از پژوهشگرانی است که عمر خود را صرف تحقیق و بررسی در عوالم بعد از مرگ کرده و آثاری در این زمینه انتشار داده است. از زبان این کتاب غربیان به این حقیقت آگاه می‏شوند که ما در فاصله زندگی‏های زمینی، مدتی را در عالمی دیگر می‏گذرانیم وجه مشترک تمام گفته‏های داوطلبان در شرح و توصیف این عالم دیگر و نظم و تدبیر خلل ناپذیر و مهر و محبت سرشار آن است. نویسنده به تفصیل کارکردها، پیچیدگی‏ها و اسرار دنیای روح و نحوه ارتباط با آن را توضیح می‏دهد.

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن
فیلترها