نمایش نسخه الكترونيك

Alternate Text

سرزمین عجایب بیرحم و ته دنیا


                    

معرفی کتاب

داستان حاضر، به دو بخش روایی موازی تقسیم شده است. فصل‌های فرد در سرزمین عجایب رخ می‌دهد. «فنسبی» سی و پنج ساله است که پردازنده و رمزگذار از ضمیر ناخودآگاه است و «علاوه بر حرفة غیرعادی‌اش، مثل تازه به دوران رسیده‌های توکیو زندگی می‌کند». در این میان دانشمند بزرگی به «فنسب» مزد می‌دهد تا اطّلاعات را پردازش کند. این دانشمند کاشف «کاهش صدا» است و در آزمایشگاهی پنهان در سیستم فاضلاب منسوخ توکیو کار می‌کند. فصل‌های زوج، از تازه واردی از «ته دنیا» خبر می‌دهد. در «شهری» عجیب و تک افتاده، به عنوان مراسم ورود به ده / شهر، سایة تازه وارد را از او جدا می‌کنند و با تیغه‌هایی چشم‌هایش را می‌برند تا از روز روبگرداند و توانایی «رؤیاخوانی» که وظیفة اختصاصی اوست را به دست آورد. او نمی‌تواند زندگی قبلی خود را به یاد آورد یا بفهمد چه بلایی بر سرش آمده است. نگهبان و محافظ اصلی «ته دنیا» وظایف تازه‌وارد را به وی می‌گوید و سرهنگ به وی پند می‌دهد.

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن

              

معرفی کتاب

داستان حاضر، به دو بخش روایی موازی تقسیم شده است. فصل‌های فرد در سرزمین عجایب رخ می‌دهد. «فنسبی» سی و پنج ساله است که پردازنده و رمزگذار از ضمیر ناخودآگاه است و «علاوه بر حرفة غیرعادی‌اش، مثل تازه به دوران رسیده‌های توکیو زندگی می‌کند». در این میان دانشمند بزرگی به «فنسب» مزد می‌دهد تا اطّلاعات را پردازش کند. این دانشمند کاشف «کاهش صدا» است و در آزمایشگاهی پنهان در سیستم فاضلاب منسوخ توکیو کار می‌کند. فصل‌های زوج، از تازه واردی از «ته دنیا» خبر می‌دهد. در «شهری» عجیب و تک افتاده، به عنوان مراسم ورود به ده / شهر، سایة تازه وارد را از او جدا می‌کنند و با تیغه‌هایی چشم‌هایش را می‌برند تا از روز روبگرداند و توانایی «رؤیاخوانی» که وظیفة اختصاصی اوست را به دست آورد. او نمی‌تواند زندگی قبلی خود را به یاد آورد یا بفهمد چه بلایی بر سرش آمده است. نگهبان و محافظ اصلی «ته دنیا» وظایف تازه‌وارد را به وی می‌گوید و سرهنگ به وی پند می‌دهد.

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن
مشخصات
فیلترها