نمایش نسخه صوتی یا ویدئویی

Alternate Text

کتاب صوتی در دسترس نیست Alternate Text :این کتاب به صورت

نویسنده:

سایه امید


                    

معرفی کتاب

در این نوشتار گفتارهایی از نویسنده معروف برزیلی پائولو کوئلیو به دو زبان فارسی و انگلیسی گردآوری شده است. در این گفتارها که برگرفته از آثار در زمینه‌های گوناگون مانند عشق، زندگی و امید استخراج شده است، به نکات ظریفی در این زمینه‌ها اشاره گردیده است. وی عشق را پاک‌ترین زبان دنیا نامیده که در آن واژه خاصی وجود ندارد، نیازمند به دلیل نیست و ذاتی می‌باشد، زبانی که به توضیح نیاز ندارد، جاودانه بوده و نیرویی که روح دنیا را حرکت می‌دهد. وی از ما می‌خواهد که شجاع باشیم و به یکدیگر عشق بورزیم و از عواقب و سختی‌های آن نهراسیم. وی در همین گفتارهای کوتاه به خوانندگان امید می‌دهد و آنان را به یک زندگی مطلوب در پرتو عشق و محبت نوید می‌دهد.

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن

              

معرفی کتاب

در این نوشتار گفتارهایی از نویسنده معروف برزیلی پائولو کوئلیو به دو زبان فارسی و انگلیسی گردآوری شده است. در این گفتارها که برگرفته از آثار در زمینه‌های گوناگون مانند عشق، زندگی و امید استخراج شده است، به نکات ظریفی در این زمینه‌ها اشاره گردیده است. وی عشق را پاک‌ترین زبان دنیا نامیده که در آن واژه خاصی وجود ندارد، نیازمند به دلیل نیست و ذاتی می‌باشد، زبانی که به توضیح نیاز ندارد، جاودانه بوده و نیرویی که روح دنیا را حرکت می‌دهد. وی از ما می‌خواهد که شجاع باشیم و به یکدیگر عشق بورزیم و از عواقب و سختی‌های آن نهراسیم. وی در همین گفتارهای کوتاه به خوانندگان امید می‌دهد و آنان را به یک زندگی مطلوب در پرتو عشق و محبت نوید می‌دهد.

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن
مشخصات
فیلترها