نمایش نسخه صوتی یا ویدئویی

Alternate Text
نویسنده:

زیباتر شدن با چند روش ساده


                    

معرفی کتاب

در این کتابچه، مطالبی در باب زیبایی و بهداشت بدن مطرح گردیده که از آن جمله است: زیبایی و بهداشت پوست، تاثیر برخی ویتامین‌ها بر پوست، اثرات آلودگی هوا و سیگار بر پوست، اثر ورزش بر پوست، زیبایی و بهداشت ناخن‌ها، زیبایی و بهداشت موها، اندام متناسب، زیبایی و بهداشت چشم، زیبایی و بهداشت دهان و دندان، و ارتباط تفکر و زیبایی.

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن

              

معرفی کتاب

در این کتابچه، مطالبی در باب زیبایی و بهداشت بدن مطرح گردیده که از آن جمله است: زیبایی و بهداشت پوست، تاثیر برخی ویتامین‌ها بر پوست، اثرات آلودگی هوا و سیگار بر پوست، اثر ورزش بر پوست، زیبایی و بهداشت ناخن‌ها، زیبایی و بهداشت موها، اندام متناسب، زیبایی و بهداشت چشم، زیبایی و بهداشت دهان و دندان، و ارتباط تفکر و زیبایی.

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن
مشخصات
فیلترها