نمایش نسخه صوتی یا ویدئویی

Alternate Text

کتاب صوتی در دسترس نیست Alternate Text :این کتاب به صورت

نویسنده:

زندگی سرحال با نشاط طبیعی


                    

معرفی کتاب

کتاب حاضر، به موضوع نشاط و خودسازی طبیعی اختصاص دارد. نخست پرسش‌نامه‌ای درباره نشاط طبیعی ارائه ‌شده تا مخاطب، نیازها، عادت‌ها و رفتارهای فعلی‌اش را ارزیابی کرده و راهکار خاص ارائه ‌شده خود را بیابد، سپس نحوه عملکرد مغز، محرک‌ها، تقویت‌کننده‌های ذهن و حافظه و نقش تغذیه در عملکرد مغز و... ارائه شده است. در بخش بعد راه‌های دستیابی به نشاط طبیعی از طریق تنفس، تمرکز عمیق، ورزش و خواب و همچنین کاربرد نور، رنگ و رایحه‌درمانی به طور مفصل شرح داده شده است. در پایان رهنمودهایی در زمینه روش‌های طبیعی آرام گرفتن، افزایش انرژی، بهبود حالات روحی، افزایش کارایی فکری و رابطه سازی با محیط گنجانده شده است.

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن

              

معرفی کتاب

کتاب حاضر، به موضوع نشاط و خودسازی طبیعی اختصاص دارد. نخست پرسش‌نامه‌ای درباره نشاط طبیعی ارائه ‌شده تا مخاطب، نیازها، عادت‌ها و رفتارهای فعلی‌اش را ارزیابی کرده و راهکار خاص ارائه ‌شده خود را بیابد، سپس نحوه عملکرد مغز، محرک‌ها، تقویت‌کننده‌های ذهن و حافظه و نقش تغذیه در عملکرد مغز و... ارائه شده است. در بخش بعد راه‌های دستیابی به نشاط طبیعی از طریق تنفس، تمرکز عمیق، ورزش و خواب و همچنین کاربرد نور، رنگ و رایحه‌درمانی به طور مفصل شرح داده شده است. در پایان رهنمودهایی در زمینه روش‌های طبیعی آرام گرفتن، افزایش انرژی، بهبود حالات روحی، افزایش کارایی فکری و رابطه سازی با محیط گنجانده شده است.

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن
فیلترها