نمایش نسخه الكترونيك

Alternate Text
نویسنده:

زندگی در میان زندگی‌ها


                    

معرفی کتاب

کتاب حاضر، آموزش هیپنوتیزم‌درمانی است که توسط دکتر روانشناس مایکل نیوتن با سه دهه تجربه و تحقیق در این زمینه نگارش یافته است. مباحث این اثر در شش بخش سامان یافته است. مرحله نخستین، پرس و جوی اولیه و پرداختن به نظام اعتقادی سوژه است. سپس مرحلۀ آماده‌سازی برای بازگرداندن روح به عالم ارواح و آغاز هیپنوتیزم است. در ادامه مرحله گذر از دروازه و ورود به عالم ارواح بیان شده است. در بخش بعدی طریقه بازگرداندن سوژه، انرژی روح، منافع درمانی این روش و ... گفته شده است. در نهایت نیز روش خاتمه دادن به جلسه بیان شده است.

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن

              

معرفی کتاب

کتاب حاضر، آموزش هیپنوتیزم‌درمانی است که توسط دکتر روانشناس مایکل نیوتن با سه دهه تجربه و تحقیق در این زمینه نگارش یافته است. مباحث این اثر در شش بخش سامان یافته است. مرحله نخستین، پرس و جوی اولیه و پرداختن به نظام اعتقادی سوژه است. سپس مرحلۀ آماده‌سازی برای بازگرداندن روح به عالم ارواح و آغاز هیپنوتیزم است. در ادامه مرحله گذر از دروازه و ورود به عالم ارواح بیان شده است. در بخش بعدی طریقه بازگرداندن سوژه، انرژی روح، منافع درمانی این روش و ... گفته شده است. در نهایت نیز روش خاتمه دادن به جلسه بیان شده است.

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن
فیلترها