نمایش نسخه صوتی یا ویدئویی

Alternate Text

کتاب صوتی در دسترس نیست Alternate Text :این کتاب به صورت

نویسنده:

زندگی خانوادگی (نکات کلی)


                    

معرفی کتاب

کتاب زندگی خانوادگی یکی از مجموعه کتاب‌های آداب معاشرت از خانواده‌ی پُست است. خانواده ستونی است محکم که در شادی‌ها و غم‌های زندگی همراه ماست. زندگی خانوادگی یک سری چارچوب‌ها و قوانینی دارد که برای نگه‌داشتن خانواده در کنارهم، باید رعایت شوند. در یک خانه هر کدام از اعضای خانواده نسبت به یکدیگر مسئولیت‌ها و وظایفی دارند و درصورتی‌که وظایف خود را انجام ندهند، خانواده از هم گسسته می‌شود. این کتاب مجموعه‌ای از نکاتی کلی است که به یکپارچگی و متحد بودن خانواده کمک می‌کند.

معرفی کتاب زندگی خانوادگی

کتاب زندگی خانوادگی در ابتدا، قوانین خانه را برای خواننده شرح می‌دهد و بیان می‌کند افرادی كه در یک خانه زندگی می‌كنند تعیین كننده‌ی قوانین و معیارهای آن هستند. هر چقدر این قوانین و معیارها بیشتر رعایت شوند، حال‌وهوای خانه نیز منظم و راحت هست. این کتاب در مورد رفتار موفق بزرگسالان نیز توضیحاتی را مطرح کرده و علت موفق بودن آنها در خانواده را بیان می‌کند. همچنین این کتاب روش‌ها و اصولی را که در خانواده‌های ناتنی و خانواده‌های تک سرپرست باید رعایت شوند بیان می‌کند. در آخر، راهکارهایی را برای حفظ رابطه و مستحکم شدن آن با خانواده ارائه می‌دهد.

بخشی از کتاب زندگی خانوادگی

«شما باید از خانه‌ی اعضای خانواده مانند خانه‌ی هر كس دیگری به خوبی مراقبت كنید. نباید فقط به صرف اینكه عضوی از خانواده‌ی شماست انتظار داشته باشید در مقابل خرابی یا بی‌نظمی‌هایی كه در خانه‌اش به بار می‌آورید تاب و تحمل بیشتری به خرج بدهد. اگر از یكی از اعضای خانواده خواستید خانه‌اش را برای هر مدت زمانی در اختیار شما قرار دهد به او پیشنهاد اجاره بدهید. اگر یكی از اعضای خانواده از شما خواست از خانه‌اش در نبودِ او مراقبت كنید، حتما درباره‌ی مواردی را كه باید با هم توافق كنید با هم صحبت كنید. مراقب خانه‌‌ی خویشاوندتان باشید. خانه را تمیز و مرتب به او تحویل بدهید. برای او یادداشتی محبت‌آمیز و حاكی از تشكر و هدیه‌ای برای خانه بفرستید.» «مهم‌ترین وظیفه‌ی والدین را در نظر بگیرید و ملاحظه كنید. اختصاص دادن زمان به روابط خانوادگی با وجود وظایف كاری، به خصوص برای والدینی كه كار می‌كنند بسیار دشوار است. مدیرانی كه طبق روال همیشگی از كارمندانشان انتظار دارند تا دیروقت اضافه‌كاری كنند، بار عظیمی را بر شانه‌های والدین كارمند تحمیل می‌كنند (مگر اینكه این كارمندان از ابتدا در مورد ساعات اضافه‌كاری و جبرانی به عنوان بخشی از كارشان توافق كرده باشند.)

چرا این کتاب جذاب و خواندنی است؟

خانواده، حتی اسمش هم باعث دلگرمی و امید است چه برسد به وجودش. اگر می‌خواهید این مأمن امیدبخش را از دست ندهید باید وظایف خود را درقبال خانواده انجام دهید. باید قوانین زندگی کردن با خانواده را از بَر باشید. نه تنها شما بلکه همه اعضای خانواده باید این قوانین را بدانند و به آن احترام بگذارند تا خانواده پابرجا بماند و حفظ شود. آنچه که بر جذابیت این کتاب افزوده ارائه راهکارهایی است دررابطه با چگونگی داشتن رابطه خوب با اقوام همسر. این کتاب به خوبی این بحث را باز می‌کند و روش‌های مفید و تاثیرگذاری در این باره مطرح می‌کند.

مشخصات کتاب

عنوان کتاب: زندگی خانوادگی (نکات کلی) نویسندگان: پگی پست، آنا پست، لیزی پست ودانیل پست مترجم: مریم تقدیسی تعداد صفحات: 18 ژانر: آداب معاشرت

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن

              

معرفی کتاب

کتاب زندگی خانوادگی یکی از مجموعه کتاب‌های آداب معاشرت از خانواده‌ی پُست است. خانواده ستونی است محکم که در شادی‌ها و غم‌های زندگی همراه ماست. زندگی خانوادگی یک سری چارچوب‌ها و قوانینی دارد که برای نگه‌داشتن خانواده در کنارهم، باید رعایت شوند. در یک خانه هر کدام از اعضای خانواده نسبت به یکدیگر مسئولیت‌ها و وظایفی دارند و درصورتی‌که وظایف خود را انجام ندهند، خانواده از هم گسسته می‌شود. این کتاب مجموعه‌ای از نکاتی کلی است که به یکپارچگی و متحد بودن خانواده کمک می‌کند.

معرفی کتاب زندگی خانوادگی

کتاب زندگی خانوادگی در ابتدا، قوانین خانه را برای خواننده شرح می‌دهد و بیان می‌کند افرادی كه در یک خانه زندگی می‌كنند تعیین كننده‌ی قوانین و معیارهای آن هستند. هر چقدر این قوانین و معیارها بیشتر رعایت شوند، حال‌وهوای خانه نیز منظم و راحت هست. این کتاب در مورد رفتار موفق بزرگسالان نیز توضیحاتی را مطرح کرده و علت موفق بودن آنها در خانواده را بیان می‌کند. همچنین این کتاب روش‌ها و اصولی را که در خانواده‌های ناتنی و خانواده‌های تک سرپرست باید رعایت شوند بیان می‌کند. در آخر، راهکارهایی را برای حفظ رابطه و مستحکم شدن آن با خانواده ارائه می‌دهد.

بخشی از کتاب زندگی خانوادگی

«شما باید از خانه‌ی اعضای خانواده مانند خانه‌ی هر كس دیگری به خوبی مراقبت كنید. نباید فقط به صرف اینكه عضوی از خانواده‌ی شماست انتظار داشته باشید در مقابل خرابی یا بی‌نظمی‌هایی كه در خانه‌اش به بار می‌آورید تاب و تحمل بیشتری به خرج بدهد. اگر از یكی از اعضای خانواده خواستید خانه‌اش را برای هر مدت زمانی در اختیار شما قرار دهد به او پیشنهاد اجاره بدهید. اگر یكی از اعضای خانواده از شما خواست از خانه‌اش در نبودِ او مراقبت كنید، حتما درباره‌ی مواردی را كه باید با هم توافق كنید با هم صحبت كنید. مراقب خانه‌‌ی خویشاوندتان باشید. خانه را تمیز و مرتب به او تحویل بدهید. برای او یادداشتی محبت‌آمیز و حاكی از تشكر و هدیه‌ای برای خانه بفرستید.» «مهم‌ترین وظیفه‌ی والدین را در نظر بگیرید و ملاحظه كنید. اختصاص دادن زمان به روابط خانوادگی با وجود وظایف كاری، به خصوص برای والدینی كه كار می‌كنند بسیار دشوار است. مدیرانی كه طبق روال همیشگی از كارمندانشان انتظار دارند تا دیروقت اضافه‌كاری كنند، بار عظیمی را بر شانه‌های والدین كارمند تحمیل می‌كنند (مگر اینكه این كارمندان از ابتدا در مورد ساعات اضافه‌كاری و جبرانی به عنوان بخشی از كارشان توافق كرده باشند.)

چرا این کتاب جذاب و خواندنی است؟

خانواده، حتی اسمش هم باعث دلگرمی و امید است چه برسد به وجودش. اگر می‌خواهید این مأمن امیدبخش را از دست ندهید باید وظایف خود را درقبال خانواده انجام دهید. باید قوانین زندگی کردن با خانواده را از بَر باشید. نه تنها شما بلکه همه اعضای خانواده باید این قوانین را بدانند و به آن احترام بگذارند تا خانواده پابرجا بماند و حفظ شود. آنچه که بر جذابیت این کتاب افزوده ارائه راهکارهایی است دررابطه با چگونگی داشتن رابطه خوب با اقوام همسر. این کتاب به خوبی این بحث را باز می‌کند و روش‌های مفید و تاثیرگذاری در این باره مطرح می‌کند.

مشخصات کتاب

عنوان کتاب: زندگی خانوادگی (نکات کلی) نویسندگان: پگی پست، آنا پست، لیزی پست ودانیل پست مترجم: مریم تقدیسی تعداد صفحات: 18 ژانر: آداب معاشرت

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن
فیلترها