نمایش نسخه صوتی یا ویدئویی

Alternate Text

کتاب صوتی در دسترس نیست Alternate Text :این کتاب به صورت

نویسنده:

رویاها


                    

معرفی کتاب

آیا تا به حال خواب دیده‌اید که برهنه روی صحنه‌ی تئاتر ایستاده‌اید، یا آیا تا به حال از ترس مردود شدن در امتحان، از خواب پریده‌اید؟ زیگموند فروید در این جستارهای نوآور و افزون کننده، در پسِ روی‌های ذهن ما غوطه ور می‌خورد و معانی پنهان شده پشت معمولی‌ترین و شگفت‌آورترین تخیلات شبانه ما را بیدار می‌کند. فروید از رویاهای خشونت و مرد تا لحظات معمولی تر دیگر در زندگی‌مان در رویا، بر آن ظلمتی که ما اغلب از سپردن آن به دل شب خوشنودیم، نوری می‌افکند.

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن

              

معرفی کتاب

آیا تا به حال خواب دیده‌اید که برهنه روی صحنه‌ی تئاتر ایستاده‌اید، یا آیا تا به حال از ترس مردود شدن در امتحان، از خواب پریده‌اید؟ زیگموند فروید در این جستارهای نوآور و افزون کننده، در پسِ روی‌های ذهن ما غوطه ور می‌خورد و معانی پنهان شده پشت معمولی‌ترین و شگفت‌آورترین تخیلات شبانه ما را بیدار می‌کند. فروید از رویاهای خشونت و مرد تا لحظات معمولی تر دیگر در زندگی‌مان در رویا، بر آن ظلمتی که ما اغلب از سپردن آن به دل شب خوشنودیم، نوری می‌افکند.

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن
مشخصات
فیلترها